Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunt Bartoše Tkadlce

f 691a

Ten vejš psaný Bartoš Tkadlec má grunth svuoj zaplacený.

Ten grunth jest prodán Jírovi Červenkovi, kterejž manželku téhož nebožt[íka] Bartoše Tkadlce pojal, za 50 zl.
A hned sobě těch 50 zl na tom gruntě dílu Kuny manželky své srazil.
A tak týž grunth zouplna zaplacenej má.

Leta 1598 Jíra Červenka prodal podsedek svůj ut s[upr]a k zboru lipovskýmu za summu 30 zl. Na to jemu dali peněz hotových 15 zl a o Vánocích leta [15]99 položiti mají ostatních 15 zl. Odevzdán za volný a svobodný.

Letha [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje hospodáři zboru lipovského položili Jírovi Červenkovi za podsedek ut s[upr]a ostatních peněz 15 zl.
A tak jej zouplna a docela zaplatili.

Její Mi[l]ost urozená paní paní Alžběta z Chlumu a z Košumberka a na Strážnici poněvadž ten podsedek svrchu psaný k zboru lipovskému pro opatření správců a kazatelů koupen jest, což jakžkoliv roboty a platy stálé z toho podsedku J.M. Paní k tomu náležité jsou, ty jest všecky odpustiti ráčila, aby nyní i na budoucí časy těch robot vyplňovati a platů dávati povinni nebyli.

Pustej