Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunt Martina Řitky

f 701a

Letha Páně 1594 ten vejš psaný Martin má grunth svůj se čtvrtí roli od Pavla Kůrkového, kderéhož prve sobě před počte[m] odevzdati zanedbali, za summu 33 zl koupenej.
Za kderýžto grunth dopláceti od letha [15]94 při Vánocích zůstává summu všecku vejš dotčenou Janovi Mikuláše Janoulkového náležitou po 3 zl.
A Pavel Kůrka, držitel téhož gruntu, což jest měl podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 169 na témž gruntě zaplaceného, to jest škodoval, toliko aby summu výš dotčenou zouplna, komuž náleží zaplacena byla, vyplnil.
Rukojmě Pavel Kůrků, Matěj Černých, Jan Martiníčků R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Řidků za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Ty přijal Jan Mikuláše Janulkového.
Jakož jest Janovi Janulkovému na dotčeném gruntu náleželo spravedlnosti 30 zl, takových 30 zl jest Janovi Lukšových pustil, aby jich sobě po letech pořadně po těch 3 zl zouplna vyzdvihl a k oužitku svému obrátil. Stalo se letha [15]94 při posudku činěném.
f 701b
Letha [15]95 položil Martin Řitků za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 3 zl. Ty přijal Jan Lukšových.
Letha [15]96 položil Martin Řitků za grunth Janovi Lukšovýmu 3 zl.
Leta [15]97 položil Martin Řitků za grunt svůj Janovi Lukšovému 3 zl.
Leta [15]98 položil Martin Řitků za grunt svůj Janovi Lukšovému 3 zl. Z toho dáno na zbor lipovský 1 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Martin Řitků za grunt svůj Janovi Lukšovému 3 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Martin Řitků za grunt Janovi Lukšovému 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Řitků za grunt Janovi Lukšovýmu 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Řitků za grunt Janovi Lukšo[vému] 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Řitků za g[runt] Janovi Lukšovému 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Martin Řitků za g[runt] Janovi Lukšovýmu 3 zl.

[Pustý]

Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy ouřad lipovský prodali požár ut s[upr]a Václavovi Kladivovi za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 3 zl, a platiti má od letha 1610 po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Šklubal a Vala Vávrů S.R.S.A N.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Vácslav Kladivo za g[runt] na s[irotky]] n[ebožtíka] Jana Lukšovýho 1 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Václav Kladivo za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Lukšovýho
1 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Kladivo za grunt svůj ostatní 1 zl. A tak má zouplna a docela zaplacený.
Pusté
f 702a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka koupil jest grunt ze čtvrtí roli Václav Kozák za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntův, povinnosti panské a obecní odbejvání Jan Němeček, Tomáš Fridrich SRSN.

Pustý