Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Grunt Mikuláše Mráčkovýho

f 711a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 109 Mikuláš vejš psaný má grunth svůj s půl lánem roli a jiným příslušenstvím, kderýž jest Jakub Trachta, držitel jeho předešlej, za 300 zl koupil.
Za kderýž jest podle téhož zápisu vyplněno 110 zl a tak ještě za týž grunth dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích Mikuláš nadepsaný 190 zl, ty pokládati má po 10 zl.
Z tej summy náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky předních peněz 20 zl.
A Václavovi Benedíkovu po Barboře manželce jeho 165 zl.
Též Filipovi Závětovi náleží na posledních penězích 5 zl.
Rukojmě Mikuláš Tkadlec, Mikuláš Rohan, Jíra Janků, Jan Pejhů, Janek Kovář, Jan Holeš, Jíra Tlustý, Jíra Otěr, Jíra Pavlíčků a Machek Vaňků R.S.N.
f 711b
Letha [15]94 položil Mikoláš Mráčků za grunth svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky 10 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Mráčků za grunth svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vnučka 10 zl.
Letha [15]96 položil Mikuláš Mračnů peněz za grunth Václavovi Benedíkový[mu] 8 zl.
Jakož jest mimo napřed psané nápadníky Mikoláš Mračnů Václavovi Pavla Škodových po n[ebožtíku] Trachtovi, otčímu téhož Václava Škody, summu peněz vyplniti měl, o to sou se přátelsky porovnali, tak že Mikoláš Mračnů témuž Václavovi dal vinohrad na Malém Vrbecku zaplacenej a v ničemž nezávadný v summě ve 100 zl. A tak týž Václav nebude se mocný žádný[m] právem více v ničemž na Mikoláše Mračny na časy budoucí natahovati. Stalo se letha 1596.
Leta [15]97 položil Mikoláš Mračnů Václavovi Benedíkovi za grunt svůj 8 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Mračnů Václavovi Benedíkovi za grunt svůj 8 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Mračnů za grunt svůj Václavovi Benedíkovi 8 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Mračnů za g[runt] Václavovi Benedíkovi 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Mračnů za grunt Václavovi Benedíkovi 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Mráčků za g[runt] Václavo[vi] Benedíko[vi] 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Mráčků za g[runt] Václavovi Benedíkový[mu] 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Mráčků za g[runt] Václavovi Benedíkovému 8 zl.

Pustej

f 712a
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli dvoum osobám: Ondřejovi Okounkovému jednu čtvrt za 8 zl a druhou čtvrt Jakubovi Tyčkovi za 8 zl, placení mají po vyjití tří leth po
1 zl. Odevzdáno jim za volné. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Osoba, Daniel Sečkař slíbili RSAN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karase prodáno jest polovici gruntu ze štvrtí roli za 5 zl Jírovi Jerušovi na placení po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jura Košík a Václav Kopík
SRSN.
Pustý