Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunt Jana Martiníčkového

f 721a

Letha Páně 1581 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 67 ten Jan vejš psaný má grunth svůj z půl lánem roli a jiným příslušenstvím od Martina Macháčkového otce svého za summu 150 zl koupenej.
Na kderýž jest za živobytí téhož otce své[ho] 42 zl vyplnil a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 108 zl a dílu svého na gruntě svém sobě sráží 54 zl. A tak ještě po sražení dílu svého a placení otci svému prvnějším dopláceti zůstává Kateřině sestře svej 54 zl.
Na to jest jí zadržel od letha [15]86 až do letha [15]93
32 zl, na ty peníze zadržalé letha [15]93 Martinovi Kováři manželu Zuzaninému dal 5 zl. A ještě jemu těchž zadrželých peněz zůstává dopláceti 27 zl. O ty zadržalé peníze, jak se oni dobrovolně srovnají, toho se jim přeje a po-
f 721b
tomně do těchto nových rejster znamenáno býti má.
A mimo ty zadržalé ještě dopláceti zůstává za grunth svůj, jakž vejš dotčeno jest, Martinovi manželu Kateřininému 17 zl, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 4 zl.
Rukojmě Martin Velečků, Jíra Tlustej, Tomáš Štefanů, Jan Kovář a Jíra Šimků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Martiníčků peněz purgkrechtních za grunth 8 zl. Ty jest od něho přijal Martin Kovářů.

Letha [15]95 jakož jest n[ebožtík] Jan Martinický za grunth svůj ještě doplatiti měl Kateřině sestře své 41 zl, za takový peníze j[es]t týž Jan Martinický Kateřině sestře své vinohrad v Radostné dal. A tak grunth svůj zouplna zaplatil. Stalo se o posudku letha svrchu psaného.

Pustej