Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Jana Šerých

f 71a

Ten Jan vejš psaný má grunth svůj podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 62 již zaplacenej.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Pavel Boháč jakožto nápadník po n[ebožtíku] Janovi Šerých prodal grunt tento výš psaný s rolí a k němu od starodávna příslušenstvím Pavlovi Kopíkovi za hotových 35 zl.
A tak jej má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1630 za purgkmistra Pavla Bolfa Pavel Kopík prodal grunth tento požár s vším k němu přináležejícím příslušenstvím Martinovi Rubíkovi bez závdanku za summu 60 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Matěj Hrubý a Kašpar Těšínský S.R.S.a N.

Letha Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka týž Pavel Kopík prodal svrchu psaný grunt, kterýž jměl dávno zaplacenej, Jakubovi Matysovi za summu 60 zl, placení každoročně po 2 zl. A tak ještě Pavel Kopík z své dobré lásky na tom gruntě Jakubovi Matysovi aby dobrým hospodářem byl 10 zl dobrovolně upustil a daroval. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní Jura Hanák a Jan Osoba slíbili R.S.A N.
f 71b
Letha Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Jakub Matys položil za grunt a ty přijal Pavel Kopík 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jakub Matys položil a ty přijal Pavel Kopík 2 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jakub Matys položil a ten přijal Pavel Kopík 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Jakub Matys peněz ročních 1 zl. Ten přijal Pavel Kopík.