Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Kuny Peterkovej

f 81a

Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 74 Petr Hoďasů, manžel dotčenej Kuny, koupil grunt ze štvrtí roli, s koňmi i jiným hospodářstvím od Jana Žaloudka za summu 145 zl.
Na kderýž jest dotčený nebožtík Petr i tolikéž po smrti jeho Kuna, manželka po něm pozůstalá, vyplnili až do letha [15]93 72 zl a ještě za něj dopláceti zůstává táž Kuna nadepsaná z sirotky svými, neb oni spolu na tom gruntě se živíc zůstávají, 72 zl, kderéž pokládati mají od letha 1594 při Vánocích po 5 zl.
Ta spravedlnost náleží sirot[kům] nebožt[íka] Jana Žaloudka všeckna.
Více vejš psaná Kuna má štvrt roli k témuž gruntu spolu z sirotky svejmi koupenou a již zaplacenou za 40 zl.
Rukojmě Jíra Maškových, Šimek Machalů, Ondra Bel, Kuba Janků R.S.N.
Letha [15]94 položila Kuna nahoře psaná za grunt peněz purgkrechtních 5 zl
Letha [15]95 položila Kuna Peterková za grunth 5 zl.
Letha [15]96 položila Kuna Peterková za grunth 5 zl.
f 81b
Letha [15]97 položila Kuna Peterková za grunt peněz purgkrecht[ních] 5 zl.
Leta 1598 položila Kuna Peterková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 5 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položila Kuna Peterková za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Kuny Peterkovej za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka
3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položila Kuna Peterková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položila Kuna Peterková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položila Kuna Peterková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položila Kuna Peterková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka
5 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento podsedek od pana ouředníka na placení po 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položila Kuna Peterková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka
1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli, ze 2 konimi, z vozem, pluhem, bránú i se vším osetím i z ovsem mláceným, pozůstalý po neb[ožtíku] Petrovi Hoďasovi, Jírovi sirotku za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 30 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1610 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Boháč, Mikuláš Hložek a Jakub Janků S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jíra Hoďasů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 1 ½ zl.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho Jíra Hoďasů prodal grunt se čtvrtí roli, se 2 koňmi, vozem, pluhem, bránou, polovici všeho osetí jarého i ozimého Martinovi Slanovodskému za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha ut sup[ra] pop 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kuba Janků, Jíra Petrlků, Matěj Halíčků S.R.S.a N.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Martin Slanovodský za g[runt] 3 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka.
f 82a
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Martin Slanovodský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 3 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Slanovodský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Slanovodský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka
3 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Slanovodský prodal grunt svrchu psaný Pavlovi Peterkovi za
40 zl. Závdanku dal jemu 6 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Bouchal, Tomáš Kučera a Jan Hlava SRSN.
Téhož leta a za téhož purgkmistra Pavel Peterka položil za grunt 3 zl. Obrácené na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Pavel Peterka prodal grunt svůj Jírovi Peterkovi bratru svému za 31 zl bez závdanku a což Pavel Peterka závdanku 6 zl a peněz ročních
3 zl vyplnil, to jest Jírovi všecko pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Janoulek, Vavřinec Miklíčků a Martin Chrapa SRSN.
Leta svrchu psaného Jíra Peterka položil za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 3 zl.
Ještě má dopláceti podle bedlivého vyhledání těm s[irotkům] 12 zl 15 gr a Slanovodskému na posledních penězích 3 zl.

Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Peterka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Peterka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žaloudka 3 zl.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad grunt z čtvrtí roli Vávrovi Šnupkovi za
10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jíra Radoš, Jan Jurík SRSN.
f 82b
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Vávra Šnupka položil za gr[unt] svůj 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.

Pustý

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt s štvrtí roli po vávrovi Šnupkovi Havlovi Valentovi za summu 10 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Nevěra a Jan Šesták
S.R.S.a N.