Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Letha Páně 1594

učiněn jest tento index
register purgkrechtních městečka Lipova
pro snadnější vyhledání
jednoho každého gruntu a spravedlností lidských,
kterejmž kde a kterého gruntu hledati máš
tímto indexem níže psaným
jse spraviti motci budeš.

Grunt List

1 Jiříka Žídka .............................. 1
2 Rathouz ................................... 11
3 Tomáše Linhartového ....................... 21
4 Mikuláše Padělka .......................... 31
5 Martina Tkadlce ........................... 41
6 Doroty Mezní Mlynářky ..................... 51
7 Šarovcového ............................... 61
8 Šerých Jana ............................... 71
9 Kuny Petrkový ............................. 81
10 Šimka Michalového ......................... 91
11 Duchka Michalového ........................ 101
12 Martina Pejhy ............................. 111
13 Jakuba Jankového .......................... 121
14 Martina Kováře ............................ 131
15 Matěje Mašanového ......................... 141
16 Martina Šerých ............................ 151
17 Jíry Bouchala ............................. 161
18 Tomáše Štefanového ........................ 171
19 Pavel Psíka ............................... 181
20 Václava Řidky ............................. 191
21 Mikuláše Šteružskýho ...................... 201
22 Martina Vaškového ......................... 211
23 Staňka Miklového .......................... 221
24 Mikuláše Vodičky .......................... 231
25 Mikuláše Čupka ............................ 241
26 Doroty Lopúnkové .......................... 251
27 Jíry Strejčeníka .......................... 261
28 Martina Machale ........................... 271
29 Jana Roháčka .............................. 281
30 Matěje Komárka ............................ 291
31 Tomáše Krčmového .......................... 301
32 Macka Šimkového ........................... 311
33 Pavla Miškéře ............................. 321
34 Václava Miklového ......................... 331
35 Jana Varisa ............................... 341

36 Margety Skřípalky ......................... 351
37 Pavla Braneckých .......................... 361
38 Macka Kováře .............................. 371
39 Jíry Suchánka ............................. 381
40 Valenty Zelníkovejch ...................... 391
41 Jana Vicenového ........................... 401
42 Martina Martinického ...................... 411
43 Martina Ondrličky ......................... 421
44 Vaňka Kotláska ............................ 431
45 Lukáše Ofukala ............................ 441
46 Jakuba Kubíčka ............................ 451
47 Pavla Němečka ............................. 461
48 Mikuláše Ryzulkového ...................... 471
49 Bartoně Sekylového ........................ 481
50 Mikuláše Matějového ....................... 491
51 Jíry Derebisa ............................. 501
52 Jana Vařeje ............................... 511
53 Václava Janulkových ....................... 521
54 Pana Václava Zaluský[ho] .................. 531
55 Jana Pejhového ............................ 541
56 Daniele Blanaře ........................... 551
57 Matěje Černejch ........................... 561
58 Tomáše Trojáčka ........................... 571
59 Jíry Pejhy ................................ 581
60 Petra Osoby ............................... 591
61 Jana Miklového ............................ 601
62 Pavla Kůrky ............................... 611
63 Matěje Šteruzskýho ........................ 621
64 Pavla Kutějkového ......................... 631
65 Vaňka Hladkého ............................ 641
66 Pavla Kubíčka ............................. 651
67 Jana Kováře ............................... 661
68 Mikuláše Kutějkového ...................... 671
69 Jíry Šardy ................................ 681
70 Bartoše Tkadlce ........................... 691
71 Martina Řitky ............................. 701
72 Mikuláše Mráčkového ....................... 711
73 Jana Martiníčkového ....................... 721
74 Martina Benedíkového ...................... 731
75 Matěje Nováka ............................. 741