Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Miklových

f 31a

Jest jich kromě Matěje, Martina, Barbory, Maruši, Kuny, kderéž již díly své zouplna vyzdvihli, ještě jeden Jan a Martha mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Item Marthě mimo to, což prve na díl svůj vinohrad ve 20 R přijala, ještě náleží 2 R 25 gr 5 den.
Item Janovi ten na díl svůj nic nepřijal, též náleží 22 R 25 gr 5 den.
Pars 25 R 21 gr 5 den.
Na to mají na vinohradě Martina bratra jejich 3 R 1 gr
½ den.
A Barbora, sestra výše psaného Jana, což z dílu jeho převzala 2 R 11 gr 5 ½ den, ty jest povinna ku právu složiti.
Item na grunthě Matěje bratra jejich 20 R 8 gr 4 den, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.

Letha 1594 nachází se v rejstřích purgkrechtních Závodských, že Matěj vejš psaný, což jest Janovi bratru svému za grunt svůj 20 R 8 gr 4 den dopláceti zůstával, takové peníze od něho jest zkoupil.
A tak ten grunt zaplacený měl.

Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Barbory dluhu svrchu psaného 2 R 11 gr 5 ½ den.
Ty jsou poraženy na díl Martin za tou příčinou, že to dceři Barbořinej poručila.