Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 S[irotci] n[ebožtíka] Štěpána Pelové[ho]

f 280a

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje sepsán tento statek, k němuž jest jeden sirotek Kateřina a Markyta mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na podsedku 53 v Městečku Jíry Pelového 30 R. Závdanku dáti má 2 R a platiti od letha 1601 po 2 R. Rukoj[mě] při gruntě zapsáni.
Achtel vinohradu zaplacený na Kněždubsku za 70 R.
Summa všeho statku 100 R.
To dělíc na 2 díly, dostane se každýmu na jeho díl po 50 R.
Markyta mateř ujala na díl svůj achtel vinohradu na Kněždubsku v sumě 70 R. Z toho sobě srazila dílu svého 50 R a tak dopláceti zuostává sirotku 20 R, placením od letha 1601 podli ourody po 3 R. Rukojmě (neuvedeni).

Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato závdanku od Jíry Pelového za grunt 2 R.
Ty sou vydány mateři na chování sirotka a na šaty jemu.
f 280b
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Tobiáše Linhartového za g[runt] 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra ut s[upr]a přijato od Tobiáše Linhartového za grunt 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Tobiáše Linhartova za g[runt] 2 R.
Kateřina sirotek zemřel a dílu po sobě zanechala summy mimo jí na to vydání 48 R. Ta spravedlnost padla na Markytu mateř její, poněvadž bez proměnění stavu svého zuostávala.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Tobiáše Linhartova za grunt 1 R.
Přijala jej Markyta mateř nápadu po Kateřině zemřelé.
A jakož ta Markyta zuostávala za vinohrad dopláceti Kateřině sirotku 18 R, ty sobě nápadu srazila. A tak má vinohrad zaplacený.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Tomáše(!) Linhartova za grunt 1 R.
Přijal jej muž Markytin.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Tobiáše Linhartova za grunt 2 R.
Přijal je Martin Rohanů nápadu po Markytě manželce. A ostatek jemu na tom gruntě k vyupomínání odvedeno 19 R 15 gr.
A tak je mu to ukázáno všecko.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Thobiáše Linhartova za grunt 2 R.
Ty přijal Martin Rohanů po manželce své.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Thobiáše Linhartového za grunt přiato 2 R.
Ty přijal Martin Rohanů po Kateřině ženě své.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Thobiáše Linhartového přijato za grunt peněz 2 R.
Jsou vydány Martinovi Rohanovému po Margetě.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Tobiáše Linhartového přijato a Martinovi vydáno 1 R.
f 281a
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Tobiáše Linhartového přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty jsou vydány Martinovi po Margetě ženě jeho.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Mikuláše Janíkového na místě Thobiáše Linhartového položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty přijal Martin Rohanů po Margetě manželce své.