Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Mlynáře

f 282a

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje sepsán tento statek, k němuž jsou sirotci dva: Pavel, Lukáš a Dorota mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na podsedku 48 na Závodí Jiříka Vazače zaplaceného 20 R, placením od letha 1601 po 1 R.
Vinohrad ve Staré hoře zaplacený za 26 R 15 gr.
Grefty v Nové hoře za 16 R.
Summa všeho statku 56 R 15 gr.
To dělíc na tři díly, dostane se každé[mu] na díl jeho po 18 R 25 gr.

Dorotha, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala grefty za 10 R. Zuostává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 8 R 25 gr.
Na Pavla a Lukáše zanechává se vinohrad v Staré hoře zaplacený za 26 R 15 gr. Zuostává se jim ještě k doplnění dílů jejich dodati 11 R 5 gr.
Toho vinohradu mateř užívati má do zrostu těch sirotků a z užitku má na ně splátky jednati a potom ho jim postoupiti, když k letům svým přijdou.
f 282b
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie jakož jest byl Pavlovi a Lukášovi vinohrad v Staré hoře zaplacený, aby jej matka do zrostu jejich užívala, zanechaný, ten vinohrad zůstal oulehlí a prodán jest Václavovi Mašáňovi za 12 R, placením rok po roku po 1 R.
Ostatek na tom vinohradě ti sirotci škodují.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Vácslava Mašáňového za vinohrad v Staré hoře přijato 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Václava Mašáně za vinoh[rad] v Staré hoře přijato 1 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Václava Mašáně za vinohrad v Staré hoře přijato peněz 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Václava Mašáně za vinohrad v Staré hoře 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Václava Mašáně za vinohrad v Staré hoře 1 R.