Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Kubíčkového

f 184a

K tomu statku sou sirotci 3: Martin, Václav, Jíra a Kuna mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 66 zaplaceného 119 R, placením, když se jiným
111 R vyplní, po 6 R.
Na vinohradě v Radostněj Martina Šklubalového 4 R 15 gr. Půjdou po 3 R, když se 44 R Jírovi Kubíčkovi vyplní.
Summa všeho statku 123 R 15 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na kostel lipovský poručených 2 R.
Na zbor lipovský poručených 3 R.
Zuzanně Kubíčkovej dluhu 6 R.
Holomkovýmu strejci do Strážnice 8 R.
Abrahamovi Židu, Holomkovýmu zeti 4 R.
Martinovi Šidlákovému do Velkej 2 R.
Davidovi Holomkovýmu za oves a půjčených 3 R.
Summa dluhuo[v] 28 R 15 gr.
Zůstává čistého statku 95 R.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 23 R 22 ½ gr.
f 184b
Kuna, mateř těch sirotků, díl svůj na gruntě sobě srazila, totiž 23 R 22 ½ gr.
Martinovi, Václavovi a Jírovi náleží grefty v Nové hoře, ještě do konce nevysazené, když se prodají, budou jim samým peníze náležeti.
Jsou prodány Martinovi Šklubalovýmu za summu 30 R bez závdanku, placením od letha 1603 po 2 R.
Rukojmě Jíra Strejčeník a Jan Pejhů S.R.S.N.

Příjem a vydání
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Martina Šklubalova za vinohrad 1 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Kuna, mateř těchto sirotků, zemřela a po ní obilí nětco zůstalo, kteréž jest prodáno a za ně utrženo peněz hotových 10 R 15 gr.
Ty peníze náleží na sirotky napřed psané, dítky její vlastní.
Jakož jest Martin Šklubalů na sirotky vejš psané za grefty v Nové hoře dopláceti zůstával summy 29 R, takové peníze týž Martin za živobytí svého těmto sirotkům odkázal na vinohradě v hoře Klučové, kterýž Mikuláš Maryas drží, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Rukojmě Jíra Těšínský, Macek Halíčka R.S.A N.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Mikuláše Maryasa za vinoh[rad] v hoře Klučové 2 R.

A jakož ještě na vejš psaném vinohradě v hoře Klučové, kterýž Mikuláš Maryas ukoupil, Martinovi Šklubalovi náleželo mimo odvod svrchu psaný 16 R, takových 16 R po smrti téhož Martina na Kunu manželku jeho, poněvadž ona neproměníc stavu svého dítě s ním splozené předědila, a po smrti zase její opět na sirotky vejš psaného Pavla Kubíčkova, dítky její vlastní, připadla. A tak ta všecka summa z toho vinoh[radu] těmto sirotkům náležeti bude.
Od purg[mistra] přijato do truhlice sirotčí, což za ním od lonského posudku hotových za obilí prodané utržených zůstávalo, totiž 10 R 15 gr.
NB. Vyhledalo se, že náleží těmto sirotků[m] nápadu z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kubíčkového, jakž o tom při témž statku zapsáno jest 14 R 28 gr 1 den.
f 285a
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Mikuláše Maryasa za vinohrad v hoře Klučové 1 R.
Ten jest vydán na kostel lipovský.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Mikuláše Maryasa za vinohrad v hoře Klučové 2 R.
Z toho dáno otatních na kostel lipovský 1 R.
Na zbor lipovský též 1 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jíry Krystofovýho za Klučovou na místě Mikuláše Maryasa 2 R.
Ty sou vydány na zbor lipovský.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Mikuláše Maryasa na místě Jíry Krystofového za Klučovou horu 2 R.
Z toho dáno nápadníkům z dluhu Zuzanně Kubíčkového z tohoto statku povinného: Kateřině 8 gr 4 den, dítkám od Jakuba splozeným dáno 8 gr 4 den, dítkám od Jana splozeným dáno 8 gr 4 den, Jurovi do Kostic 8 gr 4 den, Mikulášovi do Kostic 8 gr 4 den a Dorotě do Kostic 8 gr 4 den a Pavla Kubíčkového dětem 8 gr 4 den.
NB. Jakož náleželo Martinovi a Václavovi dílů jejich i z obilí, co po mateři jejich zemřelé, 54 R 15 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 14 R 15 gr, ostatek po letech jíti má z gruntu a vinohradu. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Mikuláše Maryasa za vinohrad v Klučové hoře přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Mikuláše Maryasa za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato 2 R.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vnučka od Mikuláše Maryasa přijato za vinohrad peněz ročních 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Mikuláše Maryasa za vinohrad 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Mikuláše Maryase za vinohrad v Klučové 1 R.