Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Rabáčka

f 287a

K tomu statku jest sirotků 4: Anka, Václav, Mikuláš, Maruše a Kateřina mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek 64 zaplacenej za 90 R.
Vinohrad v Radostnej hoře zaplacenej za 40 R.
Summa všeho statku 130 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Kubějovi 1 R 15 gr.
Valovi Mlynářovi 2 R.
Jírovi Žeravskýmu i za 1 m[ěřici] žita 3 R 20 gr.
Vávrovi Barvířovi 1 R.
Dobrušovi Židu 1 R.
Summa dluhův 9 R 5 gr.
Zuostává čistého statku 120 R 25 gr.
To dělíc na 5 dílů, přijde na každého po 24 R 5 gr.

Kateřina, mateř těch sirotků, podsedek i s vinohradem v Radostné hoře koupila za summu 130 R, z toho sobě srazila dílu svého 24 R 5 gr.
f 287b
A tak zuostává dopláceti sirotkům a na dluhy svrchu psané 105 R 25 gr, placením od letha 1602 po 4 R.
Rukojmě při gruntu zapsáni.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Žeravského za g[runt] 1 ½ R.
Ty sou vydány Janovi Kubějovi za dluh jeho.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Žeravského za g[runt] 4 R.
Z toho dáno dluhu Valovi Mlynáři 2 R.
Vávrovi Barvíři též dluhu 1 R.
A Dobrušový[mu] zeti Židu 1 R.
Jíra Žeravský srazil sobě dluhu, což jemu z tohoto statku zaplatiti se mělo 3 R 20 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jíry Žeravského za grunt 3 R.
Z toho dáno dluhu Vávrovi Barvíři, což se n[ebožtík] otec jeho vdlužil a ten dluh po rozdílu statku se našel 2 R 17 gr. Má se z každého dílu po 18 gr porážeti.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Žeravského za grunt 2 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Martina Hambálka za g[runt] 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Martina Hambálka za grunt 2 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Martina Hambálka 3 R.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Martina Hambálka za grunt dvojích peněz 6 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Martina Hambálka za grunt přijato 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučky od Martina Hambálka za g[runt] přijato 3 R.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Kašpar Těšínský položil za grunt 3 R.
f 188a
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Kašpara Těšínského za grunt 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Kašpara Těšínského za gr[unt] 3 R.