Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Mašáně

f 290a

K tomu statku sou sirotci 3: Kuna, Martin, Zuzanna a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Grunt 15 s půl lánem roli zaplacenej za 260 R, placením od letha 1602 po 2 R.
Achtel vinohradu v Radostné hoře zaplacenej za 40 R.
Krávy 4 po 5 R za 20 R.
Ovec 8 po 15 gr za 4 R.
Summa všeho statku 324 R.
To dělíc na 4 díly, přijde každému po 81 R.

Kateřina, mateř těch sirotků, grunt s půl lánem roli a s vinohradem v Radostné hoře, s 1 krávou a s 8 ovcemi ujala ve 309 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 81 R.
Zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 228 R, placením od letha 1602 po 10 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni.
Martinovi náleží dílu jeho kromě krávy 76 R.
Kuně náleží dílu jejího kromě krávy 76 R.
Zuzanně náleží dílu jejího kromě krávy 76 R.
Kuně a Zuzanně mateř jejich povinna bude každej, když k vdaní přijdou, z lože šatů a krávu vydati.
Martinovi též mateř za krávu dáti má 5 R.
f 290b
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jakuba Floriana za g[runt] 8 R, od Kateřininého muže.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Florianového Jakuba za grunt 8 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Kateřina, mateř těchto sirotků, zemřela a podsedek po ní zůstalý v Sekulích prodán, za kterýž přijato závdanku na tyto sirotky 2 R 27 gr
6 den.
Ty sou vydány z dílů Kuninýho a Zuzaninnýho na vychování jich, neb sou sirotci malí.
Martin, Zuzanna a Kateřina, mateř těch sirotkův, bez proměnění stavu svého zemřeli, ta spravedlnost po nich pozůstalá všecka připadla na Kunu, manželku Štěpána Ondřejovýho. A což za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu 16 R zůstávalo, zaplaceno Štěpánovi Ondřejovi z důchodův Jeho [Mil]osti Páně a dáno jemu žita za takové peníze.
Štěpánovi Ondřejovýmu, manželu Kuninýmu, odveden jest na nápad vejš psanej achtel vinohradu v hoře Radostné, za kterýž se do statku tohoto platiti mělo, ve 40 R.