Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Tomance

f 293a

K tomu statku sou sirotci 2: Martin, Jíra a Kateřina mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 62 zaplaceného 5 R, placením po 2 R, když jiní, co na něm mají svou spravedlnost, vyzdvihnou.
Na podsedku 58 Martina Pavlíkova zaplaceného 20 R 22 ½ gr.
Vinohrad v Slavkovské hoře zaplacenej za 20 R.
Summa všeho statku 45 R 22 ½ gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Michalovi za zákupenství 1 R.
Židovi do Strážnice 2 R.
Summa dluhův 3 R.
Zůstává čistého statku k rozdělení 42 R 22 ½ gr.
To dělíc na 3 díly, dostane se každému na jeho díl po 14 R 7 ½ gr.
Kateřina, mateř těch sirotků, podsedek i s vinohradem v Slavkovské hoře ujala ve 25 R.
f 293b
Z toho sobě srazila dílu svého 14 R 7 ½ gr.
Zuostává dopláceti 10 R 22 ½ gr, placením po 2 R, když se jiným za podsedek zaplatí.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije jakož Martinovi náleželo dílu jeho 14 R 7 ½ gr, ta spravedlnost jest k ruce J.M.P. obrácena jakožto po zběhlým sirotku.
Letha 1613 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Anny Valové za vinohrad v Slavkovské hoře na místě Kateřiny Tomancové 4 R.
Ty jsou obráceny k ruce panský.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Vazače, manžela Anny Valové, za vinoh[rad] v hoře Slavkovské přijato
2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po Martinovi.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jíry Vazače za vin[ohrad] v Slavkovské hoře přijato 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po Martinovi.