Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vicena

f 295a

K tomu statku jest sirotek 1 Barbora.
Náleží jí spravedlnosti toto:
Na podsedku 41 v Měst[ečku] Thomáše Vejskala summy 28 R, placením od letha 1603 po 2 R.
Vinohrad v Ležhoře na Kněždubsku zaplacenej, kterýž jest prodán Mikulášovi Mráčkovýmu za 35 R.
Závdanku dáti má z užitku letha 1603 3 R, placením od letha 1604 po 2 R.
Rukojmě Mach Vašků a Mach Šklubalů S.R.S.A N.
Summa všeho statku 63 R.
Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Thomáše Vejskala závdanku za grunt 2 R.
Z toho zaplaceno dluhu na dráby 6 gr.
Dvojí berně pátého groše dáno 10 gr.
Za čtvrt ovsa od hor Její Mil[osti] Paní 2 gr.
Písaři od rozdílu statku 4 gr.
A do sirotčí truhlice dáno ostatek, totiž 1 R 8 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Thomáše Vejskala za grunt 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Tomáše Vejskala za podsedek 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Vácslava Jakubcových na místě Tomáše Vejskala za grunt přijato 1 R.
Ten jest dán Anně Jankových nápadu po neb[ožce] Barboře, sirotku vejš psaném, sestře neb[ožtíka] Jana Vicena.