Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

107 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Miklového

f 297a

K tomu statku jest sirotků 7: Kateřina vdaná, Václav, Jan, Mikuláš, Thomáš, Jíra, Zuzanna a Anna mateř jejich osmá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 61 v Měst[ečku] a čtvrti roli, kterýž jest prodán Anně, mateři těch sirotků 90 R.
Vinohradu 4 grefty v Nové hoře Slavatové, kteréž sobě n[ebožtík] sám vysadil, za 36 R.
Summa všeho statku 126 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Dobrušovi Židu dluhu 7 R.
Na Vrbovce za 2 m[ěřice] ječmene po 26 gr – 1 R 22 gr.
Knězi Jiříkovi dluhu 1 R.
Janovi Krejsovi dluhu 10 gr.
Summa dluhuo[v] 10 R 2 gr.
Zůstává čistého statku 115 R 28 gr.
To dělíc na 8 dílů, přijde každému po 14 R 14 gr 5 den.

Anna, mateř těch sirotků, grunt se čtvrtí roli ujala
v 90 R.
A 2 grefty vinohradu v Nové hoře v 18 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 14 R 14 gr 5 den, zůstává dopláceti sirotkům 93 R 15 gr 2 den, placením takto: za podsedek a roli po 3 R a za grefty podle ourody po 2 R.
f 297b
Jan přijal na díl svůj 2 grefty vinohradu v Nové hoře
v 18 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 14 R 14 gr 5 den, zůstává dopláceti bratřím a sestrám svým 3 R 15 gr 2 den, placením od letha 1603 podle ourody po 2 R.
Rukojmě za něj Jana Vrba a Martin Vaňků R.N.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Anny mateře za grunt 2 R.
Ty sou dány Dobrušový[mu] zeti na dluh jeho.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Bartoně Zelníka za grunt 2 R.
Ty sou dány Dobrušový[mu] zeti na dluh jeho.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana za Novou horu, což dopláceti měl za Novou horu 3 R 15 gr.
Ty přijal Dobrušů zeť na dluh svůj 3 R ostatní.
Anna, mateř těch sirotkův, jakož byla ujala 2 grefty v Novej hoře v 18 R, ty platiti měla sirotkům po 2 R podle ourody, nemohouce sama toho vinohradu dělati, pustila jej Mikulášovi synu svému, aby on jej doplácel.