Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

108 S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jakubce

f 300a

K tomu statku sou sirotci 4: Mikuláš, Kuna, Markyta a Václav.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 39 na Závodí a čtvrti roli zaplaceném 120 R, placením od letha 1603 po 4 R.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Mackovi Hálkovi půjčených na roli 1 R.
Valovi Mlynáři půjčených na roli 1 R.
Jírovi Suchánkovi půjčených na oves 1 R.
Dobrušovi Židu do Strážnice 8 R.
Summa dluhův 11 R.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 109 R.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 27 R
7 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Václava Jana Benedíkového závdanku za grunt 10 R.
Z toho vydáno Mackovi Hálkovi 1 R.
Valovi Mlynáři 1 R.
Jírovi Suchánkovi 1 R.
Z dílů sirotčích písaři od rozdílů, od každého po 4 gr
– 16 gr.
Dobrušovi Židu na dluh jeho 6 R 14 gr.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Václava Jana Benedíkova za g[runt] 4 R.
Z toho dáno ostatek dluhu Dobrušovi Židu 1 R 16 gr.
f 300b
Více mimo rozdíl statku našlo se dluhu prokázaného Vávrovi Barvíři za obilí 3 R 5 gr.
Na to jemu dáno peněz hotových z truhlice 2 R 14 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Václava Jana Benedíkového za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Vávrovi Barvíři za obilí ost[atek] 21 gr.
Kuně dáno na díl její 2 R.