Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 S[irotci] n[ebožtíka] Tomše Krčmového

f 303a

K tomu statku sou sirotci 4: Kuna, Jan, Kateřina, Václav a Markyta mateř pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 14 v Měst[ečku] a čtvrti roli jest zaplaceného
21 R, půjdou jim po 3 R, když jiní, což na tom gruntě mají, svou spravedlnost vyzdvihnou.
Vinohrad na Kněždubsku v Ležhoře prodaný Markytě, mateři těch sirotků, na němž zaplaceného jest 6 R, platiti má, když se jiným přední summa, což na něm mají, zaplatí, po (neuvedeno).
Kráva 1 za 4 R.
Summa statku 31 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mackovi Lukšových půjčených na roli 1 R 15 gr.
Bartošovi Červenkovi do Malé Vrbky půjčených na louku
15 gr.
Polce na Lhotky 1 R.
Mikulášovi Steruskýmu 1 R.
Summa dluhův 4 R.
Zůstává čistého statku 27 R.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému po 5 R 12 gr.

Markyta mateř přijala na díl svůj krávu ve 4 R.
A na vinohradě na Kněždubsku, kterýž ujala, srazila sobě
6 R.
A tak zůstává dodati sirotkům, což přes svůj díl převzala
4 R 18 gr.
f 303b
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato závdanku za grunt od Václava Novákového 6 R.
Z toho dáno Mackovi Lukšovýmu 1 R 15 gr.
Za grunt za rok 1602 položeno 2 R.
Mikulášovi Steruskýmu 1 R.
Bartošovi Červenkovi 15 gr.
Polce na Lhotky 15 gr.
Pásaři od spravování statku 15 gr.
NB. Jakož Václavovi náleželo dílu jeho dovzíti 5 R 9 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Stalo se za purg[mistra] Jana Kolacie letha 1613.