Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Slováka

f 33a

Jest jich šestero: Jíra, Jan, Mikuláš, Kateřina, Dorotha a Magdalena a Zuzanna mateř jejich sedmá.
Jíra a Jan ti svej vůle užívají [a] k rejstrům se nestavují, Mikuláš ten jest při očímovi, Dorotha, Manda a Kateřina ty jsou vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na grunthě a vinohradě podle zápisu knih starejch sirotčích v listu 151 očíma jejich Václava 150 R.
Dělíc tu summu na sedm dílů, dostane se na jeden každej díl po 21 R 12 gr 6 den.
Na to jest jim ku právu položeno z grunthu 29 R.

Vydání s té hotové summy:
Item Zuzanna, mateř těch sirotkův, sobě díl svůj na grunthě Václava manžela svého srazila 21 R 12 gr 6 den.
Item Kateřině dáno 10 R.
Mandě dáno 6 R 15 gr.
A při právě hotovejch zůstává 7 R 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Václava Vávrových peněz purgkrechtních 6 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R.
Mandě též dáno na díl její 2 R.
Letha [15]95 přijato od Václava Vávrových za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
Letha [15]96 přijato od Václava Vávrových za grunth svůj peněz 6 R.
Z toho dáno Mandě na díl její 2 R.
f 33b
Kateřině též dáno na díl její peněz 3 R.
Leta [15]97 položil Václav Vávrových za grunt svůj 6 R.
Z toho dáno Mandě na díl její 4 R.
Též Kateřině dáno na díl její 4 R.
Letha 1598 přijato za grunt od Václava Vávrových 6 R.
Mandě dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 3 R.
Jakož Jírovi, Janovi a Mikulášovi náleželo dílů jejich summy všeckej 64 R 8 gr 4 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlejch na J.M. Pána přišla. Z níž jest peněz hotových k ruce J.M. Páně vyzdviženo 12 R a z vyšlé spravedlnosti poraženo 7 R 15 gr, ostatek totiž 44 R 23 gr 4 den odvedeno na vyšlou spravedlnost s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Arona. A tak ti sirotci tu žádné spravedlnosti své nic nemají.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Vávrových za grunt 6 R.
Z toho dáno Mandě na díl její 2 R.

S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Arona podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 2 R 17 gr 1 den.
Kateřině dáno ostatek spravedlnosti její 1 R 12 gr 6 den.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Vávrových za grunt 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Václava Vávrových za grunt 3 R.
Ozvaldovi Crhovi z Hozlavy, synu Doroty nahoře psané, vydány ty 3 R.
NB. Jakož náleželo Dorotě dílu jejího ještě dodati mimo předešlé vyzdvižení 18 R 12 gr 6 den, takové peníze Ozvald Crha z Hozlavy, syn její vlastní, prodal Václavovi Vávrovýmu za hotových 4 ½ R, v kterýchž jemu jalovici dal. A tak on ani Dorota mateř jeho tu žádné spravedlnosti nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran u přítomnosti pana ouředníka na Strážnici.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Václava Vávrových za grunt 2 R.
Mandě dodáno ostatek spravedlnosti její ty 2 R.
A tak ona díl svůj zouplna docela vyzdvihla.
f 34a
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Václava Vávrových za grunt 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Václava Vávrových za grunt 6 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Mikuláše Hložka za grunt 1 R.
Ten jest vydán do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Arona podle odvodu napřed psaného.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Mikuláše Hložka za grunt 4 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Mikuláše Hložka za grunt 3 R.
Ance dáno z lonských peněz 2 R a Kateřině též 2 R, dcerám n[ebožtíka] Jíry Arona podle odvodu ut s[upr]a.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Arona přijato a dáno 3 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Hloupého za grunt 3 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona podle odvodu.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučka od Jana Hloupého za grunt přijato 3 R.
Ty sou odvedeny do statku n[ebožtíka] Jíry Arona podli odvodu.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Hloupého za grunt přijato, kteréž jsou odvedeny do statku n[ebožtíka] Jíry Arona podli odvodu 2 R.

Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Hloupého za grunt [přijato], kteréž sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Arona 3 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Hloupého za grunt přijato do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Arona
3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Hloupého za grunt přijato a odvedeno posledních peněz do statku n[ebožtíka] Jíry Arona, totiž 3 R 5 gr.