Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

111 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Šardy

f 308a

K tomu statku sou sirotci 2: Kateřina a Anna.
Náleží jím toto spravedlnosti:
Na gruně 69 v Měst[ečku] a čtvrti roli Macka Křivého 33 R, placením po 3 R, když se jiným, což na tom gruntě mají, přední peníze vyplní.
Vinohrad v Staré hoře na Lipovsku zaplacenej, který jest prodán Filipovi Šardovi do Velké za 50 R, placením od letha 1603 podle ourody po 3 R.
Též prodáno 3 sviní témuž Filipovi Šardovi za 2 R, dáti má letha 1603 1 R a letha 1604 1 R.
Za žito a réž prodanou 10 R 15 gr.
Za ječmen 1 R 18 gtr.
Za oves 3 R.
Za 2 hříbat Tomáš Zvedinos 6 R.
Za krávu s teletem Jíra Miklošů 6 R.
Summa všeho statku 112 R 7 gr.
Z toho dluhuo zaplaceno toto:
Mikulášovi Lukšovýmu 1 R.
Dluhu za oves panský, od hor, berní a jiných drobných dluhuo splaceno 2 R 24 gr 1 den.
Za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Holše zadrželých
2 R.
Summa dluhuo[v] 5 R 24 gr 1 den.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 106 R 12 gr 6 den.
To dělíc na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 53 R 6 gr 3 den.
f 308b
Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Macka Křivého závdanku za grunt 12 R.
Z toho zaplaceno dluhu, jakž nahoře dotčeno 5 R 24 gr
1 den.
Písaři dáno od rozdílu statku z každého dílu po 4 gr –
8 gr.
Od Jíry Miklošového za krávu s teletem přijato 3 R.
Letha 1603 za purgmistra ut s[upr]a přijato od Filipa Šardového za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Zvedinosa přijato na dluh za hříbata 3 R.
Od Jíry Miklošového za krávu 1 R.
Od Václava Tučka za žito přijato 1 R.
Za obilí zvyupomínáno hotových peněz 6 R.
Od Jana Podušky za obilí přijato 2 R.
Kateřině a Anně zanechává se šatů ložných toto: duchna 1, peřina a poduška, shlavec, plachty velký 3, cíchy 4, prostěradlo 1, truhlice 2. To přijala k sobě Kuna Zvedinoska, tetka jejich, k opatrování, má jim toho až do zrostu jejich dochovati a potom od sebe zouplna a docela odvésti.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Tomáše Zvedinosa za hříbata ost[atní] 3 R.
Od Václava Pytlovaného přijato za obilí 2 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jíry Pavlíčkova na místě Filipa Šardy za vino[rad] v Staré hoře i za lonský rok 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato z statku n[ebožtíka] Václava Pytlovaného ma dluh za oves 1 R. Zuostává se ještě 1 R 22 gr.
Z statku Jana Podušky jest dluhu za žito 1 R.
Jíra Miklošů dlužen za krávu 2 R.
Václav Tuček dlužen za žito ještě 15 gr.
Od Jíry Pavlíčkova na místě Filipa Šardy za vinoh[rad] v Staré hoře přijato 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato z statku Václava Pytlovaného ostatek dluhu za ječmen 1 R 22 gr. f 309a
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jíry Pavlíčkova za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Letha 1612 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Suchomele za vinohrad v Staré hoře na místě Jíry Pavlíčkova 1 R.
Ty jsou vydány Kači na díl její 1 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacije přijato od Jana Suchomele za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího sumy 52 R 2 gr 3 den, ta spravedlnost, poněvadž své vůle užívala a bez vuole vrchnosti se vdala, jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 43 R 19 gr
6 den, ostatek po letech jíti má.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Suchomele za vinohrad v Staré hoře přijato 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po Kateřině zběhlé.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jury Černého na místě Jana Suchomele za vinoh[rad] v Staré hoře přijato 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Pána po Kateřině zle zachovalé.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana(!) Černého na místě Jana Suchomele přijato za vinohrad 1 R.
Jest přijat k ruce JM Páně.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Jíry Černého za vinohrad 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučky Jíra Černý položil za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotku zle zachovalým.
A jakož zůstávalo za JM Pánem na dluhu vyšlých 2 R, ty sou po sirotcích zběhlých poražené.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučky Jura Černý položil za vinoh[rad] v Staré hoře 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích
zběhlých.