Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

115 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Onučky

f 323a

K tomu statku jest sirotků 3: Jan, Kuna, Pavel a Barbora mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 75 zaplaceného 97 R, placením po 10 R až se přednějších peněz 123 R vyplatí.
Na gruntě 41 Jana Benedíkového na Závodí zaplacených 53 R, placením po 6 R až se předních peněz 3 R zaplatí.
Vinohrad slove Koutek v Klučové hoře, na němž zaplaceného 24 R, placením po 2 R až se předních peněz 6 R vyplní.
Na achteli vinohradu v Klučové hoře podle Jana Pelového zaplaceno 68 R, placením po 6 R až se přednějších 32 R vyplatí.
Druhý achtel vinohradu v Klučové hoře zaplacený za 100 R.
Vína bylo 1 ½ bečky, jsou prodány a na to vinohrady dělání a některé přednější dluhy zaplacení.
Summa statku 342 R.
f 323b
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Na kostel lipovský podle poručenst[ví] 2 R.
Na zbor lipovský tymž spůsobem 2 R.
Jírovi od neboštíka bratra 10 R.
Knězi Jiříkovi dluhu 2 R.
Jírovi Janošovýmu 7 R.
Davidovi Holomkovi i za oves 11 R 15 gr.
Lazarovi Noskovi Židu 4 R 15 gr.
Martinovi Krejčímu 1 R.
Tachet Židovce dluhu 6 R.
Summa dluhův 46 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 296 R.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 74 R.

Barbora mateř na díl svůj ujala grunt z půl lánem roli, ze 3 koňmi, z vozem, s pluhem, bránou i z dobytkem a z achtelem vinohradu v Klučové hoře v summě 197 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 74 R.
A tak zuostává ještě dopláceti mimo poražení dílu svého
123 R, placením od letha 1604 po 3 R a za grunt po 10 R až se přednější peníze vyplatí.
f 324a
Jan ujal na svůj díl achtel vinohradu v Klučové hoře a srazil sobě na něm zaplaceného 68 R. Zuostává se jemu ještě na díl jeho dodati 6 R.
Pavlovi zanechává se na díl jeho vinohrad Koutek v Klučové hoře a srazil sobě na něm zaplaceného 24 R. Zuostává se jemu ještě dodati k doplnění dílu jeho 50 R.

Kuně sirotku díl jeho zouplna vyplniti se má, totiž 74 R. Ty jí povinna bude Barbora matka její, když by se vdala, vydati z lože šatův a jalovici.
Janovi tolikýž má matka přisaditi jalovičku, když k zrostu přijde.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka položila Barbora za vinohrad 3 R.
Z toho dáno knězi Jiříkovi dluhu 2 R.
Martinovi Krejčímu též 1 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Adama Zimáka za Klučovou na místě Barbory 4 R.
Ty přijal Jan nápadu po mateři.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Adama Zimáka za Klučovou 3 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské po Janovi sirotku zběhlém.
Barbora mateř a Pavel zemřeli a spravedlnosti po sobě zanechali sumy 148 R. Ta připadla na Jana a Kunu, dítky její, příde každému po 14 R.
f 324b
Jakož Janovi náleželo dílu jeho dovzíti a nápadu po Barboře mateři jeho a Pavlovi bratru zemřelých 141 R, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým, kterýž z zámku ušel, jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Adama Zimáka za Klučovou horu, která byla Janova a jemu jest prodána za
80 R, na kterýž dal Janovi Onučkovi 4 R 15 gr, 3 R.
Příjaty jsou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Jana Petrlky za grunt 4 R.
Z toho dáno na kostel lipovský 2 R a na zbor 2 R.
Od Adama Zimáka za Klučovou horu přijato 4 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jana Petrlky za grunt 4 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Adama Zimáka za Klučovou přijato 3 R.
Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Adama Zimáka za Klučovou horu 4 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Od Jana Petrlky za grunt přijato 4 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské téhož 1613 letha.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Petrlky za grunt přijato 3 R.
Ty sou k ruce panské přijaty.
Od Adama Zimáka za vinohrad v Klučové hoře přijato 3 R.
Ty sou k ruce panské přijaty.

Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Adam Zimák za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato 3 R.
Od Jana Petrlky za grunt přijato 2 R.
Ty sou k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny.
Od Jury Šarovce za vinohrad v Kučové hoře dvojích peněz
11 R.
Obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Adama Zimka za vinohrad přijato peněz k ruce JM Páně 2 R.
Od Jury Šarovce za vinohrad v Kučové hoře přijato 3 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Petrlky za grunt peněz ročních na tyto sirotky položených 3 R.
Od Jíry Šarovce za vinohrad v Kučové hoře k ruce JM Páně
2 R 7 ½ gr.
Co více pokládal, dává správu, že v rejstřích horenských se jemu vypisovalo, a tak že jej má zaplacený.
f 325a
Od Adama Zimky za vinohrad 3 R.
Sou vzaté k ruce JM Páně.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Adama Zimky za vinohrad v hoře Klučové přijato peněz 3 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jíry Vnučka od Adama Zimky za vinoh[rad] v hoře Klučové přijato 3 R.
Ty jsou obrácené k ruce Jeho [Mil]osti Páně.