Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

116 S[irotci] n[ebožtíka] Adama Pavelkova

f 326a

K tomu statku jsou sirotci 4: Jan, Kateřina, Václav a Anka.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 13 zaplaceného 86 R, placením po 3 R až se přednějších peněz 44 R vyplatí.
Vinohrad novosad v Nové hoře zapla[ceného] 20 R, placením od letha 1604 po 2 R.
Na vinohradě na Kněždubsku Jana Hanáka v Vlčí hoře zaplacených 28 R, placením od letha 1604 po 2 R.
Na gruntě 67 Pavla Čecha zaplaceného jest 8 R 15 gr.
Žita nemláceného 7 kop za 4 R.
Summa všeho statku 146 R 15 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
P[anu] ouředníku za 2 m[ěřice] rži 2 R 20 gr.
Janovi Vnučkový[mu] do Hradiště 4 R.
Dobrušový[mu] zeti Židu 1 R.
Dluhu J.M. Pánu za žito 2 R 20 gr.
Drobných dluhů splaceno 1 R 2 gr 2 den.
Summa 11 R 12 gr 2 den.
f 326b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 135 R 2 gr
5 den.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 33 R 23 gr 1 den.

Jan svrchu psaný grunt se vším hospodářstvím a z vinohradem v Nové hoře ujal v summě 106 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 33 R 23 gr 1 den.
A tak mimo to zuostává dopláceti ještě 72 R 6 gr 6 den, placením od letha 1604 po 2 R. A když se za grunt přednější peníze vyplatí, platiti povinen bude po 5 R. Rukojmě při gruntě zapsáni.
Anka na díl svůj přijala zaplaceného na vinohradě Jana Hanáka na Kněždubsku v Vlčí hoře a žita nemláceného 7 kop ve 32 R. Zuostává se jí dodati ještě 1 R 23 gr 1 den.
Václavů díl pro jeho neřádné se chování Jeho Mi[l]osti Pánu náleží, totiž 33 R 23 gr 1 den.
Kateřině díl její zouplna zuostává, totižto 33 R 23 gr
1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka položil Jan závdanku za grunt 12 R.
Od Pavla Čecha za grunt přijato 1 R 15 gr.
Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných 11 R 12 gr 2 den.
Písaři dáno od rozdílu statku 12 gr.
K ruce J.M. Páně z dílu Václavového dáno hotových peněz 1 R 20 gr 5 den.

f 327a
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Tobiáše Podřezalového za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty přijala Anna na díl svůj.