Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

119 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Šašvety

f 334a

K tomu statku jest sirotkův 2: Jan vzatý od nepřítele a Martin, ten své vůle užívá a nestaví se.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Achtel vinohradu v Klučové hoře zaplacený 40 R.
Na vinohradě Jíry Pelového v Starý hoře vyplacených peněz 17 R, placením podle ourody od letha 1606 po 3 R.
Žita nevymláceného 13 m[ěřic] po 20 gr prodáno Pavlovi Roháčovi za 8 R 20 gr.
Summa 65 R 20 gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 32 R 25 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jana Pelového na místě Jíry otce svého 1 R 15 gr.
Od Pavla Boháče na dluh za obilí 2 R.
Vinohrad ut s[upr]a v Klučové hoře prodán Tobiášovi Linhartovýmu za sumu 40 R, závdanku položil 2 R a platiti má od letha 1609 podli ourody po 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Tobiáše Linhartového za vinohrad v Klučové hoře 1 R.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Tobiáše Linhartového za vinohrad v Klučové hoře 2 R.
f 334b
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Dobiáše Linhartového za Klučovou 2 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato Thobiáše Linhartového za vinohrad v Klučové hoře 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky Od Thobiáše Linhartového za vinohrad v Klučové hoře přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Thobiáše Linhartového za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Tobiáše Linhartového za vinoh[rad] přijato peněz 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Tobiáše Linhartového za vinohrad 2 R.
Vinohrad ten v Staré hoře, na němž bylo těm s[irotkům] náležitého 17 R, byl pustý, až se jeho ujal Jan Jurík a uvolil se za něj těm sirotkům po 2 R platiti podle úrody.
Od leta 1615 až do leta 1616 položil Jan Jurík za ten vinohrad 3 R.
Ty vzal Jan Vašků v Lipově.
Za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Jurík položil za ten vinohrad peněz ročních 2 R.
Ty 3 R, kteréž Jan Vašků přijal, nenáležely jemu, protož sou od něho zase navrácené a všech 5 R k ruce JMP přijato po Martinovi sirotku zběhlém, který své vůle užívá.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Václava Mikuláše Jankového na místě Thobiáše Linhartového za vinohrad v Klučové 2 R.
Jakož jest ještě Martinovi náleželo dílu jeho nedobraného 27 R 25 gr, ty sou jakožto po sirotku zběhlém k ruce JM Páně obrácené. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo
17 R 15 gr, ostatek, totiž 10 R 10 gr, platiti se má ročně po (neuvedeno).
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jíry Vnučka přijato od Václava Mikuláše Jankového za vinohrad v Kučové 2 R.
Ty jsou obráceny k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotcích] zběhlých.