Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 S[irotci] n[ebožtíka] Vítka Štúra

f 36a

Jest jich štvero: Mikuláš, Jíra, Dorota, Zuzanna a Kateřina mateř jejich pátá.
Mikuláš ten při mateři své zůstává, Jíra ten svej vůle užívá [a] k rejstrům se nestaví, Dorota a Zuzanna ty jsou vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému toto:
Item Kateřině mateři 15 R 3 gr. Na to jest přijala 9 R
15 gr, dodati se jí má na doplněné dílu jejího 5 R 18 gr.
Item Mikulášovi též náleží 15 R 3 gr. Na to jest přijal 3 R 15 gr, dodati jemu přijde 11 R 18 gr.
Item Zuzanně se na díl její dostalo též 15 R 3 gr. Na to jest přijala 12 R 15 gr, dodati se jí má na doplnění dílu jejího 2 R 18 gr.
Item Dorotě náleželo 15 R 3 gr. Na to jest přijala a od práva vyzdvihla 12 R 15 gr, dodati jí přijde 2 R 18 gr.
f 36b
Item Jírovi náleží, neb ten na díl svůj nic nepřijal, 15 R 3 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 37 R 15 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě třetím na Závodí Pavla Poláčka 30 R. Ty jak jim jíti mají, knihami novými purkrechtními při témž gruntě třetím téhož Pavla Poláčka se spravíš.
Více na gruntě Vaňka Zubatého 7 R 15 gr. Na to se jim od téhož Vaňka letha [15]94 při Vánocích 6 R položiti má a ostatek 1 R 15 gr při Vánocích letha [15]95.

Letha [15]94 přijato od Vaňka Zubatého peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Mikulášovi, Dorotě, Zuzanně a Kači mateři jednomu každému z nich po 1 R 6 gr.
A na díl Jíry sirotka složeno též do truhlice 1 R 6 gr.
Letha [15]95 přijato od Vaňka Zubatého za grunth peněz purgkrechtních 1 R 15 gr.
Z toho dáno Dorotě ostatního dílu jejího 1 R 12 gr.
Jírovi vydáno dílu jeho 1 R 9 gr.
A tak tu spravedlnosti nemá.