Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

121 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Krejsy

f 338a

K tomu statku jsou sirotci 2: Mikuláš, Jan a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 10 na Závodí Jíry Miklošového i vinohradech jemu prodaných 110 R, závdanku dal 10 R.
V statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého dílu nedobraného Kateřiny, mateři těch sirotků 14 R 22 gr.
Na vinohradě v Slavatové hoře Markyty n[ebožtíka] Martina Moňkových 9 R 15 gr, ty má platiti po 1 R.
Na vinohradě v Starej hoře Martina Krejčího nápadu po Janovi Tlustých 16 R 25 gr.
V statku n[ebožtíka] Macka Moškorového dluhu za víno 29 gr
1 den.
Summa všeho statku 152 R 1 gr 1 den.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Martinovi Duchoňkovi dluhu činžového, což za ouřadu rychtářského za sebou zadržel 20 R.
Davidovi Holomkový[mu] dluhu za 8 m[ěřic] ovsa po 10 gr –
2 R 20 gr.
Janovi Vnučkovi do Hradiště 5 R.
Panu Vojskovi dluhu z vobilí 5 R.
Summa dluhův 32 R 20 gr.
f 338b
Zůstává čistého statku 119 R 11 gr 1 den.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde jednomu každému na jeho díl po 39 R 23 gr 5 den.

Kateřina mateř sirotkův vdadouc se za Jíru Miklošového, sobě týž Jíra díl její na grun[tě] porazil, totiž 39 R 23 gr
5 den.
A tak ten díl svůj zouplna vyzdvihla a ještě přebrala 3 R
5 gr. Ty jest povinna sirotkům doplatiti.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purgkmistra Michala Michny přijato od Jíry Miklošového závdan[ku] za grunt 10 R.
Z nich dáno Janovi Vnučkovi do Hradiště dluhu 5 R.
A p[anu] Petrovi Vojskovi dluhu 5 R.
Z statku nebo[žtíka] Václava Moškořového přijato dluhu za víno 29 gr 1 den.
Dáno z nich písaři od rozdílu statku z dílův sirotčích z každého po 4 gr – 8 gr.
Na chování sirotkův dáno 21 gr 1 den.
Letha 1607 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Martina Rohanového na místě Markyty Vaňkových ženy jeho za vinohrad v Slavatové hoře 2 R.

Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Miklošového za grunt 2 R 15 gr.
Ty jsou dány Martinovi Duchoňkovi na dluh činžovej.
Letha 1612 za purgkmistra Jana Kolacije přijato od Martina Jana Benedíkového za g[runt] 5 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Martina Rohanového na místě Margety ženy jeho za v[inohrad] [v] h[oře] Slavatové 2 R.
Ty 2 R jsou dány Martinovi Duchoňkovi na dluh činžový.
f 339a
Od Martina Jana Benedíkového přijato za g[runt] peněz položených 4 R 15 gr.
Ty jsou dány Martinovi Duchoňkovi na dluh činžový.
Letha 1614 od Martina Jana Bededíkového za grunt přijato
5 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky jakož jest Martin Jana Benedíkového z gruntu svého 10 na Závodí a ze 2 achtelů vinohradu v Nové hoře sirotkům těmto ještě vyplatiti zůstával summy 43 R 6 gr 2 den, takovou summu do statku tohoto platiti mají Mathouš Dvorský a Mikuláš Souchovský, oba sousedé z Blatnice Veliké, z achtele vinohradu v Nové hoře, kterýž jest jim společně týž Martin Benedíků prodal, placením od letha 1615 rok po roku, uroď se neb neuroď po 5 R. Rukojmě za to: Vácslav Jana Benedíkových, Jan Macigalů, Vaněk Kladivo a Martin Jana Benedíkového S.R.S.a N.
A tak týž svrchu psaný Martin Jana Benedíkového nebude povinen do statku tohoto za grunt a vinohrady nic platiti.
Od Martina Rohanového za vinohrad v Slavatové hoře přijato 2 R.
Martinovi Duchoňkovi dluhu na činž zadržalej dáno 7 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Martina Rohanového za vinoh[rad] v Slavatové hoře přijato 2 R.
Ty jsou vydány Martinovi Duchoňkovi dluhu na činž zadržalý.
Mikuláš Súchovský a Martin Mlčáň jsouce rukojmě za Mathouše Dvorskýho položili za vinohrad v Nové hoře každý po 2 R 15 gr, totiž 5 R.
Letha 1616 za purgkmistra Jana Vaškového přijato od Martina Rohanového za vinohrad v Slavatové hoře 0 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Rohanového za vinohrad ut supra 0 R.
To nic.