Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

122 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Pytlovaného

f 340a

K tomu statku jsou nápadníci tito: Jan bratr neboštíkův, Martin Zelka na místě Kateřiny sestry toho n[ebožtíka].
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 11 na Závodí Tobiáše Podřezalového zaplaceného za 49 R 15 gr, závdanku dal 6 R, placení po 3 R až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 10 R 15 gr vyplní.
Na 2 achtelích vinohradu v Radostné na jedné polovici Václava Jakubového zaplaceného 15 R, placením po 3 R až se přední peníze Tomášovi Kudlovi do Bučovic vyplatí.
Na druhém achteli v Radostné Jíry Vlčihlavy zaplaceného
5 R, placením po 3 R až se přední peníze Tomášovi Kudlovi do Bučovic vyplatí.
Na achteli vinohradu v Slavatové hoře Fridricha Mužíka z města Hradiště 60 R, závdanku dal 20 R, platiti má každého roku při Vánocích po 20 R.
Čtvrt vinohradu v Radostné hoře s boudou, presem zaplacená za 60 R.
Vína 3 ½ bečky prodáno po rozdílných penězích za 107 R.
Summa všeho statku 336 R 15 gr.
f 340b
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Václavovi Matúše Urbanového do Strážnice přijatých z vinohradů obecních za svého horenství 10 R 15 gr.
Janovi Poduškovi po Zuzanně manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Tomana Hanáka, přijatých závdanků za vinohrady obecní prodané ze jeho horenství 5 R 15 gr.
Janovi Vítkových dluhu 8 R.
Martinovi Vítkových za službu 2 R.
Pavlovi Daňkovi za víno 1 R.
Janovi Kramáři Vlachovi za koření a jiné krámské věci 1 R 20 gr.
Jírovi Muškovýmu za 1 ½ čt[vrti] vína 27 gr.
Janovi Psíkovýmu dluhu za býka a za maso 1 R 17 ½ gr.
Venclovi Mlynářovi za 1 čtvrt vína 13 gr.
Jírovi Bouchalovi dluhu za víno 9 gr 3 den.
Matějovi Lukšovýmu za 30 ½ funtu masa po 10 den – 1 R 13 gr 4 den.
Bartošovi písaři dluhu 7 R.
Jírovi Blanařovýmu dluhu za obilí 21 R.
Knězi Jiříkovi dluhu 2 R.
Za dolevky vín, které v Hradišti byly, od pobíjení jich a od sklepu i na pohřeb sirotkom vydáno všeho 8 R 8 gr.
Jakubovi Tesaři dluhu 5 R.
Michalovi Michnovi dluhu 2 R 9 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kuběje dluhu 8 R 3 gr.
Janovi Kolářovi dluhu 8 gr.
Jírovi Miklošovýmu dluhu 2 R.
Obci lipovské půjčených peněz 17 R.

Na kostel lipovský oddaných od Jíry Janošového, kteréž n[ebožtík] Vencl Pytlovaný na místě jeho [ve] Velké Vrbce přijal 10 R.
Do statku Jíry Šardy za ječmen dluhu 2 R 22 gr.
Summa dluhův 119 R 2 ½ den.
f 341a
Zůstává čistého statku 217 R 14 ½ gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 108 R 22 gr 1 den 1 víd.

Jan, bratr n[ebožtíka] Václava Pytlovaného, přijal na svůj díl čtvrt vinohradu v Radostné hoře s boudú a presem v 60 R.
Na vinohradě Fridricha Mužíka v městě Hradišti ukázáno jemu 40 R.
Summa toho 100 R.
Zůstává se jemu ještě dodati 8 R 22 gr 1 den 1 víd.
Martinovi Zelkovi dílu Kateřiny manželky jeho, sestry n[ebožtíka] Václava Pytlovaného, náleží 108 R 22 gr 1 den
1 víd.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato za 3 ½ bečky vína prodaného 107 R.
Od Tobiáše Podřezalového zavdan[ku] za gr[unt] 6 R.
Od Fridricha Mužíka z Hradiště závdanku za vinohrad 20 R.
Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných v summě 116 R
16 ½ gr.
Janovi, bratru n[ebožtíka] Václava Pytlovaného, dodáno ostatek dílu jeho 10 R 3 gr 1 den 1 víd.
Z peněz Zelkových dáno písaři od rozdílu 4 gr.
Zůstává v truhlici Martinovi Zelkovi náležitejch 6 R 9 gr
4 den. Dlužen je dáti Michala Michna purkmistr.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Adama Vrbeckého na místě Macka Bučka za g[runt] 1 R.
Dán jest do statku n[ebožtíka] Jíry Šardy na dluh.
f 341b
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Adama Vrbeckýho za grunt 2 R.
Z toho dáno dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šardy ostatek 1 R 22 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Adama Vrbeckýho za grunt 2 R.
Přijal je Jan, bratr Václava Pytlovaného.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Adama Vrbeckýho za grunt 2 R.
Přijal je Jan, bratr n[ebožtíka] Pytlovaného.

Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Adama Vrbeckýho za grunt 2 R.
Přijal je Jan, bratr neboštíka.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Adama Vrbeckýho za g[runt] 2 R.
Ty přijal Jan, bratr neboštíka.