Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

123 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Podřezala

f 343a

K tomu statku jest sirotek jeden Jan a Dorota macecha jeho druhá, kteráž jest od nepřítele zajatá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 na Závodí Pavla Podřezalového vyplacených
71 R, placením po 4 R, když se předních peněz 46 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Miklošového vyplatí.
Achtel vinohradu v Slavatové hoře zaplacený za 60 R.
Vína 4 vědra prodáno za 14 R.
Summa statku 146 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Simeonovi Blanařový[mu] za obilí dluhu 6 R 20 gr.
Michalovi Michnovýmu dluhu 3 R.
Do Lideřovic mlatcům 3 R 10 gr.
Vaňkovi Spěvákovi dluhu 1 R 10 gr.
Jírovi Kudlovskýmu půjčených na víno 3 R 15 gr.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Holše půjčených za živnosti je[ho] 16 R.
Summa dluhův 33 R 25 gr.
f 343b
Zůstává čistého statku k rozdělení 111 R 5 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 55 R 12 ½ gr.

Janovi na díl jeho zanechává se achtel vinohradu v hoře Slavatové 60 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 55 R 12 ½ gr.
Zůstává dopláceti macoše své, kteráž jest od nepřítele zajatá 5 R.
Toho vinohradu užívá Pavel Podřezalů, strejc toho sirotka, a má za užitek po 2 R každoročně platiti.
Více těmto sirotkům náleží vinohrad 1 achtel v Staré hoře, který jest prodán za 23 R Janovi Vítkovému do Vrbky, placením po 2 R.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purgk[mistra] Michala Michny přijato za 4 [vědra] vína prodaného 14 R.
Z toho zaplaceno dluhu Simonovi Blanařový[mu] za obilí 6 R 20 gr.
Michalovi Michnovýmu zaplaceno 3 R.
Do Lideřovic mladcům zaplaceno 3 R 10 gr.
Vaňkovi Zpěvákovi na dluh jeho dáno 20 gr.
Písaři od rozdílu statku dáno 20 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka přijato od Jana Vítkového za vinoh[rad] v Staré hoře 2 R.