Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

124 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vaňkových

f 345a

K tomu statku jest sirotek 1 Jan a Markyta mateř jeho z těžkým životem.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 14 ze čtvrtí roli na Závodí prodán Martinovi Rohanovýmu s vinohradem v Veselé hoře na Kněždubsku, s jedním koněm, s jednou krávou i se vším osetím za summu 70 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 3 R.
Půl achtele vinohradu v hoře Slavatové zaplacenej za 40 R.
Na čtvrt achtele vinohradu v Radostné hoře Jana Bartoňového zaplacenejch 41 R 15 gr, placením od letha 1606 podle ourody po 3 R.
Summa 151 R 15 gr.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každého po 50 R 15 gr.

Martin Rohanů srazil sobě na gruntě svém po Markytě manželce své dílu jejího 50 R 15 gr, zůstává dopláceti sirotkom placením ut s[upr]a 19 R 15 gr.
Janovi sirotku zanechává se podle vejminky na smlouvách svadebních učiněné na díl jeho půl achtele vinohradu v hoře Slavatové ve 40 R.
Zůstává se jemu ještě k doplnění dílu jeho dáti 10 ½ R.
Ten vinohrad puštěn jest Markytě, mateři toho sirotka, až do zrostu jeho.
f 345b
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Bartoně (nedopsáno).