Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

128 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Šerých

f 357a

K tomu statku jest sirotků 3: Kateřina, Zuzanna a Jan, všichni tři od nepřítele zajati, a Kateřina macecha jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt požár pustý 16 v Městečku.
Achtel vinohradu v Staré hoře, kderýž jest prodán Václavovi Řitkovi, zaplacených 18 R, placením po 1 R až se předních peněz 2 R Janovi Urbanovi vyplatí.
Na achteli vinohradu v hoře Radostné Matěje Rohanových vyplacených 6 R, placením od leta 1607 po 3 R.
Žita prodaného 3 m[ěřice], tím se dluhy zaplatily, ostatek 9 m[ěřic] přidáno jest [k] gruntu.
Summa statku 24 R.
Z toho statku zaplatiti se má ještě dluhův Janovi Vaškových na louku půjčených 1 R 15 gr.
Zůstává čistého statku 22 R 15 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 5 R 18 gr 4 ½ den 1 víd.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Matěje Rohanového za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Václava Řitky za vinohrad v Staré hoře 1 R.
Více těmto sirotkom i z mateří jejich vyhledalo se na vinohradě v Staré hoře Václava Holipána 4 R, půjdou jim po 2 R až se předně s[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Brhlového 24 R 15 vyplní.
f 357b
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Václava Řitky za Starou horu 1 R.
Dáno Janovi Vaškovýmu dluhu 1 R 15 gr.
Kateřině mateři na díl její dáno 15 gr.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Řitky za Starou horu 1 R.
Od Jíry Jmelova na místě Matěje Rohanova za Radostnou 2 R.
Kateřině mateři dáno na díl její 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Zuzanny, dcery n[ebožtíka] Václava Řitky za vinoh[rad] v Staré hoře
1 R.
Ten jest dán Kateřině mateři na díl její.
Vyhledalo se, že na gruntě 23 v Městečklu náleží sirotkům těmto po Anně, vlastní mateři těchto sirotkův 3 R 7 ½ gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky z gruntu 23 v Městečku nápadu po Anně, mateři vlastní sirotkův těchto, přijato předních peněz 7 ½ gr.
Od Pavla Hlinaře na místě neb[ožtíka] Vácslava Řitky za vinohrad v Staré hoře přijato 1 R.

Od Macka Rohanového na místě Jíry Jmelového za vinohrad v hoře Radostné přijato 2 R.
A což jest týž Jíra Jmelů za týž vinohrad zaplatil, totiž
2 R, ty jest Mackovi Rohanovi pustil.
Václavovi Holipánovi na díl Kateřiny macochy sirotkův těchto dáno 3 R.
A což se na doplnění toho dílu dodati ještě zůstávalo 3 gr 4 ½ den 1 víd, ty jest těmto sirotkům pustil. A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Mahda Jmelka na místě Pavla Hlinaře za vinoh[rad] v Staré hoře položila 1 R.
Macek Rohanů za vinoh[rad] v Staré hoře 1 R 15 gr.
Leta 1616 za purgmistra Jana Vaškového od Mahdy Jmelky na místě Pavla Hlinaře přijato za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Kateřině mateři na díl její.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Mahdy Jmelky za vinohrad 2 R.
Ty sou vydané Kateřině 1 R a Pavlovi Hlinaři též 1 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Jmelky za vinohrad v Staré hoře přijato 1 R 15 gr.
Vydáno z toho Kateřině 22 ½ gr a Pavlovi Hlinařovi 22 ½ gr.