Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

129 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Němečka

f 359a

k tomu statku jsou sirotci 3: Jura, Jan, Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Půl achtele vinohradu v hoře Slavatové zaplacený, prodaný Jírovi sirotku za 40 R, placením po 4 R.
Summa všeho statku 40 R.
To dělíce na 3 díly, přijde na každý díl po 13 R 10 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Němečkového závdanku za vinohrad 5 R.
Též od něho přijato za týž vinohrad 4 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 4 R 15 gr.
Valovi Vávrových na díl Kateřiny manželky jeho též dáno 4 R 15 gr.
Jíra vejš psaný srazil sobě na vinohradě svým, což jemu dílu otcovského přišlo, totiž 13 R 10 gr.
A což ještě Janovi na díl jeho zůstávalo se dodati, totiž
8 R 25 gr, ty jest týž Jan Jírovi bratru svému pustil. A tak svůj díl zouplna vyzdvihl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Němečkového za vinohrad v Slavatové 2 R.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
f 359b
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Němečka za vinohrad v Slavatové hoře 2 R.
Ty sou dány Kateřině na díl její.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jíra Němečků za vinohrad 1 R.
Přijala jej Kateřina na díl svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jíry Němečka za vinohrad v Slavatové hoře 3 R 25 gr.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
A ten vinohrad jest doplacen.
Více náleží těmto sirotkům na gruntě 47 v Městečku, kterýž byl pustý a nyní jest prodán za 20 R, dostane se každýmu na díl po 6 R 20 gr.
Jan sobě na tom podsedku porazil díl svůj, totiž 6 R 20 gr, a Jíra bratr jeho pustil a daroval jemu Jírovi také díl svůj, což jemu na tom podsedku náleželo, totiž 6 R 20 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka položil Jan Němeček za grunt peněz ročních 1 R.
Ty přijal Vala Vávrů na díl Kateřiny manželky jeho.