Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

131 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Trojáčka

f 363a

K tomu statku jest sirotkou 5: Zuzanna, Dorotha, Kateřina, Martin, Anna ta jest zajatá od nepřítele a Kuna mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Achtel vinohradu v hoře Radostné zaplacený za 40 R, závdanku přijato 2 R a placením po 3 R.

Z toho se zaplatiti má dluhův toto:
Jírovi Nedělovi za obilí dluhu 10 R.
Václavovi Mlynáři za víno 9 gr.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu dluhu 8 R.
Martinovi Ondřejovýmu dluhu 1 R.
Jírovi Janošovému dluhu na vína půjčených 5 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Lukšovýho 1 R.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Těžkého dluhu 10 R.
Summa dluhův 35 R 9 gr.
Zůstává čistého statku 4 R 21 gr.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému po 23 ½ gr.

Martin Chrapa na díl Kuny manželky své ujal půl achtele vinohradu v Radostné hoře ve 40 R.
Na to položil závdanku a dílu po manželce své sobě srazil
4 R 23 ½ gr.
Zůstává za týž vinohrad dopláceti 35 R 6 ½ gr, placením při každých Vánocích po 3 R.
f 363b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato od Martina Chrapy závdanku za vinohrad 2 R.
Z toho dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Lukášové[ho] dluhu 1 R.
Písaři od rozdílu dáno 4 gr.
Václavovi Mlynáři zaplaceno 9 gr.
Martinovi Ondřejovýmu na dluh jeho dáno 17 gr.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Martina Chrapy za vinohrad v Radostné 3 R.
Ty 3 R dány jsou Jírovi Nedělovi na dluh jeho.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Martina Chrapy za vinohrad v Radostné 1 R 15 gr.
Ty sou vydány nápadníkům Jíry Neděle na dluh jeho.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Martina Chrapy za Radostnou 3 R.
Zuostávají při horným, jsou vydány nápad[níkům] n[ebožtíka] Jíry Neděle do Nivnice.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Martina Chrapy za Radostnou 3 R.
Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Jíry Neděle do Nivnice ostatních 2 R 15 gr.

Štěpánovi Ondřejovýmu na díl Martina bratra jeho dáno ostatek 13 gtr.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Martina Chrapy za Radostnou 3 R.
Ty jsou odvedeny do statku n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Martina Chrapy za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato 3 R.
Ty jsou vydány Jírovi Janošovému na dluh.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Martina Chrapy za vinohrad v Radostné 3 R.
Ty sou vydané Jírovi Janošovému, jsou půjčené JMP.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Chrapy za vinohrad v Radostné 2 R.
Mají býti vydané Jírovi Janošovému, zůstávají za ouřadem.
A tak se jemu dluh zaplatil.