Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

133 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kubíčkova

f 367a

K tomu statku jest sirotků 4: Pavel, Macek, Martin, Mikuláš a Kateřina mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Achtel vinohradu v Klučové hoře zaplacený prodán Jírovi Šarovcovi za 40 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Kráva jedna za 8 R.
Žita 9 m[ěřic] přidáno k gruntu.
Summa statku 48 R.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Šalomúnovi Soplivýmu dluhu 17 R.
Zůstává čistého statku 31 R.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému po 6 R 6 gr.
Kateřina mateř zpolu [s] sirotky svými přijala krávu v 8 R.
Zůstává doplniti 1 R 24 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Pavla Kubíčkového na místě Jíry Šarovcového za vinohrad v Klučové hoře 3 R.
Ty 3 R přijal Šalomún Soplivý na dluh svůj.
Pavel Kubíčků srazil sobě dílu svého otcovského, což jemu mimo 1 R 18 gr dílu na krávě, kterouž matka spolu s druhými všemi sirotky ujala, na tom vinohradě jeho náleželo, totiž ještě 4 R 18 gr.
A tak týž Pavel díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 367b
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Klučové hoře 2 R.
Ty přijal Šalomún Soplivý na dluh svůj
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Klučové hoře 2 R.
Ty přijal Šalomún Soplivý na dluh svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákýho přijato od Pavla Kubíčkového dvojích peněz za vinohrad v Klučové 5 R.
Ty přijal Šalomoun Soplivý na dluh svůj.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Pavla Kubíčkovýho za vinohrad v Klučové 3 R.
Ty přijal Šalomoun Soplivý na dluh svůj.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Klučové 2 R.
Ty přijal Šalomún Žid Soplivý posledních peněz na dluh svůj.
NB. Jakož náleželo Matějovi dílu jeho summy 31 R, ta spravedlnost jest jakožto po zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena po letech se vyzdvihovati má. To nic: ut inferint.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Klučové hoře přijato 3 R.
Ty sou dány Matějovi na díl jeho. Neb dostavíce se a jsouce k službě panské obrácen, jest jemu prominuta vina.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Kučové hoře přijato 2 R.
Ty jsou vydány Mackovi na díl jeho.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Pavla Kubíčkového přijato za vinohrad v hoře Klučové 1 R 15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Klučové 3 R.
Z toho dáno Martinovi, když ve dvoře sloužil 1 R 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Kubíčkového za vinohrad v hoře Klučové 2 R.
Ty jsou vydány Martinovi na díl jeho.
Letha 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Kubíčkového za vinoh[rad] v hoře Kučové přijato 2 R.