Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

137 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Benedíkového

f 376a

K tomu statku jsou sirotci 4: Václav, Jíra, Pavel, Martin, Zuzanna vdaná pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 41 na Závodí zaplacených 10 R, placením po 4 R až se předních peněz 88 R vyplatí.
Achtel vinohradu v Slavkovské hoře zaplacený za 40 R.
Summa statku 50 R.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Jírovi Nedělovi do Nivnice za žito 3 R 10 gr.
Davidovi Holomkovým Židu i za žito 35 R 18 gr.
Jírovi Valečkovi půjčených na 1 v[ědro] vína 1 R.
Summa dluhův 39 R 28 gr.
Zůstává čistého statku k rozdělení 10 R 2 gr.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému po 2 R 2 ½ den.

Martin sirotek ujal vinohrad v Slavkovské hoře ve 40 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 2 R 2 ½ den.
Zůstává za něj dopláceti 37 R 29 gr 4 ½ den, placením každého roku při Vánocích po 2 R.