Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

138 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Pavla Škodových

f 378a

K tomu statku jest sirotek 1 Kateřina a Dorota mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Půl achtele vinohradu v hoře Slavatové, kterýž neb[ožtík] sám sobě vysadil, za 30 R.
Summa statku 30 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jírovi Janošovýmu za obilí 5 R.

Zůstává čistého statku k rozdělení 25 R.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 12 R 15 gr.

Dorota, mateř toho sirotka, půl achtele vinohradu v hoře Slavatové ujala ve 30 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 12 R 15 gr.
Zůstává za něj dopláceti 17 R 15 gr, placením každého roku při Vánocích po 2 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Pavla Juračkového na místě Dorothy manželky jeho za vinohrad 1 R
15 gr.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Juračkového na místě Dorothy manželky jeho za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Juračkového za vinohrad přijato 1 R.
Též se témuž Pavlovi Juračkovýmu na zaplacení téhož vinohradu vypisuje, což Jírovi Janošovýmu dluhu se z statku tohoto zaplatiti mělo, totiž 5 R.
A to z příčiny té, že týž Jíra Janošů obstavíc v Vrbce Veliké 5 R tomuž Pavlovi náležitých, je k ruce své vyzdvihl.
f 378b
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Pavla Juračkového za vinohrad 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Juračka položil za vinohrad v Nové hoře 1 R.