Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

139 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Tomšíka

f 380a

K tomu statku jsou sirotci 2: Jan, Jíra a Zuzanna macocha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 44 na Závodí Jana, syna Jíry Tomšíka, zaplacených posledních peněz 54 R 10 gr, placením po 4 R až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Arona 35 R 20 gr vyplní.
Achtel vinohradu v hoře Slavatové, kderýž sobě neboštík sám vysadil, za 80 R.
Achtel vinohradu v hoře Radostné zaplacený za 40 R.
Summa statku 174 R 10 gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Michalovi Michnovi dluhu 3 R 7 ½ gr.
Davidovi Holomkovýmu dluhu i za žito 5 R 12 gr.
Summa dluhův 8 R 19 ½ gr.
Zůstává čistého statku k rozdělení 165 R 20 ½ gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 55 R 6 gr 5 ½ den.

Zuzanna macocha ujala na díl svůj půl achtele vinohradu v hoře Slavatové ve 40 R.
Zůstává se jí dodati na doplnění dílu její[ho] 15 R 6 gr
5 ½ den.
Jíra přijal na svůj díl druhý půl achtelu vinohradu v hoře Slavatové ve 40 R.
Zůstává se jemu dodati na doplacení dílu je[ho] 15 R 6 gr
5 ½ den.
f 380b
Jan přijal na díl svůj achtel vinohradu v hoře Radostné ve 40 R.
A srazil sobě na gruntě svém 15 R 6 gr 5 ½ den.
Summa toho 55 R 6 gr 5 ½ den.
A tak týž Jan díl svůj zouplna vyzdvihl.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhového jakož náleželo Zuzanně dílu jejího dodati 15 R 6 gr 5 ½ den, ty jest prodal Václav Benedíkova Jana, manžel její, Vaňkovi Spěvákovi za hotových 3 R. A tak díl Zuzanna vyzdvihla.
Našlo se, že zůstávalo šindela půldruhého tisíce, kterýž Michal Michna přijal na dluhu svém 3 R 7 ½ gr.
A tak ten dluh zaplacen.
Jíra svrchu psaný sloužil ve dvoře strážnicském, v čas nemoci propuštěn jest od pana úředníka z služby té a v té nemoci umřel. Nápad ten přišel na Jana bratra jeho, totiž ten vinohrad v 40 R a na gruntě Tomšíkovském 15 R 6 gr 5 ½ den. Těch 15 R 6 gr 5 ½ den prodal jest Jan obci lipovské za hotové peníze, jakýž při gruntě 44 o tom zápis ukazuje. Ac[tum] 1616.