Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Strnadlový[ho]

f 43a

Jest jich dvý: Jiřík, Kateřina a Anna macocha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Martina Pelova podle zápisu knih starých sirotčích v listu 82 summy 300 R.
Více na vinohradě v Starej hoře, kterejž Filip Klaniců drží 26 R.
Více na druhém vinohradě v hoře Veselé na Kněždub[sk]u
70 R.
Za obilí a dobytek 39 R 3 gr 1 den.
Summa všeho statku 435 R 3 gr 1 den.
S toho se snímá za dluhy nebo[žtíka] otce těch nápadníků
29 R 20 gr 3 den.
Zůstává čistého statku 405 R 12 gr 5 den.
Dělíce tu summu na tři díly, přijde na jednoho každého po 135 R 4 gr 1 ½ den.

Na to jest jim ku právu položeno toto:
Od nebo[žtíka] Martina Pelovýho za grunth 162 R.
Více od Jana Pelového za týž grunth 72 ½ R.
Za dva vinohrady 96 R.
f 43b
Za obilí a dobytek prodaný 34 R 8 gr 4 den.
Summa všech peněz hotovejch ku právu složených učiní 364 R 23 gr 3 den.

Vydání z tej napřed psané hotové summy:
Item dluhuov splaceno podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 83 29 R 20 gr 3 den.
Ance, macoši těch sirot[ků], vydáno 127 R 19 gr. Dodati se jí má k doplnění dílu jejího 7 R 15 gr 1 ½ den.
Z těch 7 R 15 gr 1 ½ den má se Bartošovi Kocúrkovi vyplniti, což týž Bartoš na nebošku Anku budouce rukojmě hotových peněz položil mimo prvnější 1 R, kderejž jemu již zaplacen jest, ještě 3 R.
Item Jírovi na díl jeho vydáno 82 R 22 gr. A tak se jemu ještě k doplnění dílu jeho dodati má 52 R 12 gr 1 ½ den.
Item Kateřině též vydáno na spravedlnost její 124 R 22 gr. A tak se jí ještě k doplnění dílu jejího dodati má 10 R 12 gr
1 ½ den.
Summa všeho vydání jest za dluhy [i] což těm nahoře psanejm nápadníkům na hotovosti vydáno, učiní 364 R 23 gr 6 den.
Summa všeho, což se napřed psanejm
f 44a
nápadníkom mimo prvnější vyzdvižení jejich od práva ještě dodati má, učiní 70 R 9 gr 4 ½ den.

Na to mají na níže psanáých osobách toto:
V statku nebo[žtíka] Martina Pešovejch za dobytek, což týž nebo[žtík] dlužen zůstal 4 R.
Na vinohradě Matěje Šašvaty 15 gr.
Na gruntě 19 na Závodí, kderýž Jan Pelů drží, náleží jim
65 R 24 gr 4 ½ den. Ty jak jim jíti mají, knihami purgrechtními novými se spraviti moci budeš.

Letha [15]94 přijato z gruntu Jana Pelovýho peněz purgkrechtních do truhlice sirotčí 10 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho všech 10 R.
Více od téhož Jana Pelového přijato na zadrželé peníze 3 R.
Ty jsou dány Jírovi na díl jeho.
Letha [15]95 přijato od Jana Pelového za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 8 R.
A Kateřině dáno na díl její 2 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Pelového za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha 1597 přijato od Jana Pelového za grunt peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Leta [15]98 přijato z gruntu Jana Pelového 10 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Pelového za grunt 10 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
f 44b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato z gruntu Jana Pelového ostatních peněz 5 R 24 gr 4 ½ den.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Z statku n[ebožtíka] Martina Pešového dluhu za dobytek a z vinohradu Šašvatového přijato 4 R 15 gr.
Ty přijal Janek Kovář od Václava Pytlovaného na díl Kateřiny manželky své.
Od Jíry vejš psaného přijato předaných peněz je[mu] z tohoto statku 4 R.
Ty sou vydány Kateřině, které přijal Janek Kovář z Veselí muž její.
A tak díl svůj zouplna docela vyzdvihla.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného jakož Jíra nahoře psaný přebral z tohoto statku, kteréž náležely Anně macoše [na] díl její 7 R 12 gr 1 ½ den, takové peníze přijal Jan Švelů z Veselské Lhoty, nápadník Anny napřed psané. A tak tu nic nemá.
Srovnali [se] spolu z sebou takto: dal je[mu] hotové 3 R, o Velikonoci příští 2 R a z nového 2 R.