Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

140 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Padělka

f 382a

K tomu statku jsou sirotci 4: Štěpán, Pavel, Zuzanna, syn na sirobu narozený, jemuž se meno neví, a Kateřina mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 4 v Městečku 20 R.
Na gruntě 11 na Závodí Tobiáše Podřezalového závdanku položeného 6 R.
Achtel vinohradu v hoře Slavkovskej zaplacený za 20 R.
Na čtvrti vinohradu v hoře Klučové s půl boudú a půl presem zaplaceného 45 R, placením po 6 R až se předních peněz 35 R s[irotkům] n[ebožtíka]Jíry Těžkého vyplatí.
Summa všeho statku 91 R.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému po 18 R 6 gr.

Tobiáš Podřezalů na díl manželky své srazil sobě, což n[ebožtíku] závdanku za grunt, na kterémž on jest, položil
6 R.
Na achteli vinohradu v hoře Klučové srazil sobě, též Kateřiny 22 ½ R.
Summa 28 R 15 gr.
Z toho sobě srazil dílu svého 18 R 6 gr.
Zůstává dopláceti 10 R 9 gr, placením při každých Vánocích po 3 R.
f 382b
Štěpán přijal na díl svůj achtel vinohradu v hoře Slavkovské ve 20 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 18 R 6 gr.
Zůstává dopláceti 1 R 24 gr.
Pavel přijímá na díl svůj achtel vinohradu v hoře Klučové ve 22 ½ R.
Z toho sobě srazil dílu svého 18 R 6 gr.
Zůstává za něj dopláceti 4 R 9 gr, placením po 3 R.
Zuzanně dílu jejího přijde 18 R 6 gr.
Dítěti na sirobu narozenému 18 R 6 gr.

Jakož náležel vinohrad v hoře Klučové Pavlovi s[irotku], kterýž jemu se na díl jeho dostal v 18 R, takovej vinohrad jakožto po zběhlým jest k ruce J.M.P. obrácen. Kterýžto vinohrad jest prodán Štěpánovi bratru jeho a má za něj platiti po 2 R od letha 1612 do důchodův J.M.P.
Téhož letha a za purg[mistra] Jana Kolacie položil Štěpán za vinohrad ut s[upr]a 2 R.
Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně po Pavlovi s[irotku] zběhlým.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Štěpán Padělek za vinohrad 2 R.
Ty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny po s[irotku] zběhlým.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Štěpána Padělka za vinohrad přijato 2 R.
Ty sou k ruce panské po Pavlovi zběhlým přijaty.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Štěpána Padělka za vinohrad v Klučové 2 R.
Ty jsou k ruce panské po Pavlovi zběhlým přijaty.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Štěpána Padělka za vinohrad peněz ročních přijato 2 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Leta 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Štěpána Padělka za vinohrad 2 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Štěpána Padělka za vinohrad v hoře Klučové přijato 2 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně po s[irotku] zběhlém.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Štěpána Padělka za vinoh[rad] v hoře Klučové přijato 2 R.
Ty jsou obrácené k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotku] zběhlým.