Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

141 S[irotci] n[ebožtíka] Macka Šarovce

f 384a

K tomu statku jsou sirotci 2: Jan, Dorota.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě v Městečku, 2 vinohrady v Petrušovci Mikuláše Nevěry zaplaceného 85 R, závdanku dal 15 R a platiti má při každých Vánocích po 4 R.
Summa statku 85 R.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Davidovi Holomkový[mu] strejci dluhu prokázaného 42 R.
Jírovi Janošovýmu 6 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Lukšového 2 R.
Zbírky na Tatary aby městečka nevypálili 1 R 2 gr 1 den.
Na kostel dluhu 7 ½ gr.
Summa dluhův 51 R 9 gr 4 ½ den.
Zůstává čistého statku mimo dluhů 33 R 20 gr 2 ½ den.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 16 R 25 gr 1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato od Mikuláše Nevěry závdanku za grunt 15 R.
Z toho dáno Davidovi Holomkový[mu] na dluh jeho 5 R 2 ½ gr.
Jírovi Janošovému dáno dluhu 6 R.
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Lukšového dáno 2 R.
Zbírky na Tatary dáno 1 R 2 gr 1 den.
Na kostel dluhu dáno 7 ½ gr.
f 384b
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Mikuáše Nevěry za sám vinohrad 1 R 15 gr.
Ty jsou dány Davidovi Ho[lo]mkovýmu na dluh jeho.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Mikuláše Maškových za g[runt] 2 R.
Ty jsou dány Davidovi Holomkovi na dluh.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Mikuláše Maškového za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Davidovi Holomkovi na dluh.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Mikuláše Maškového za grunt 2 R.
Přijal je David Holomků strejc na dluh.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Mikuláše Maškového za g[runt] 3 R.
Ty přijal David Holomek Žid na dluh svůj.
Jakož náleželo Janovi dílu jeho 16 R 25 gr 1 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce J.M. Páně obrácena a po letech se k ruce panské vyzdvihovati má. Act[um] za purg[mistra] Jana Kolacije letha 1612.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Mikuláše Maškového za grunt 2 R.
Ty přijal David Holomek Žid.

Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Mikuláše Maškového za grunt 4 R.
Ty přijal David Holomek Žid.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Mikuláše Maškového za grunt přijato a dáno Davidovi 4 R.
Prokázal to Petrem Krejčím, rychtářem lipovským, že jest leta 1614 položil za ten grunt po posudcích 4 R.
Ty sou vydány Davidovi Holomkovému.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Mikuláše Maškového přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou vydány Davidovi Holomkovému Židu.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Mikuláše Maškového přijato za grunt a dáno Davidovi Holomko[vi] 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Mikuláše Maškového přijato za grunt a dáno Davidovi Holomkové[mu] 3 R.