Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

142 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Michalového

f 386a

K tomu statku jest sirotek 1 Kuna.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 10 v Městečku nápadu po n[ebožtíku] Šimkovi Michalovém, otci jeho, přišlo dílu 11 R 22 ½ gr, placením při každých Vánocích po 1 R.
Summa statku 11 R 22 ½ gr.
Z toho se dluhu zaplatiti má:
Pavlovi Boháčovi půjčených peněz na roli 9 R 15 gr.
Zůstává čistého statku 2 R 7 ½ gr.
Ty náležejí Kuně sirotku.

Ten sirotek jest zběhlý a spravedlnost jeho na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena a po letech se bude vyzdvihovati, když půjde. Act[um] letha 1613.