Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

143 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Psíka

f 387a

K tomu statku jest nápadníků 6: Jan, Martin, Dorota, Kuna, Václav, Zuzanna zajatá od nepřítele.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 19 v Městečku zaplacený z půl lánem roli a s osetím z ozimním za 40 R.
Čtvrt vinohradu v hoře Radostné z boudú, presem, káděmi zaplacený za 60 R.
Achtel vinohradu v Slavatové hoře zaplacený za 60 R.
Půl achtele vinohradu v též hoře zaplacený 30 R.
Achtel vinohradu v Staré hoře zaplacený za 30 R.
Peněz hotových po smrti jeho se našlo 60 R.
Více hotových peněz 12 dukátů po 2 rýnských učiní 20 R
17 gr 1 den.
Dluhu na obci lipovské půjčených peněz na Tatary 14 R.
Za obilí (mimo to, kteréž k gruntu přidáno j[es]t) utrženo 2 R.
Summa všeho statku 316 R 17 gr 1 den.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Mandě Šlapačce dluhu 2 R.
Jírovi Slabýmu do Kostic dluhu 1 R 21 gr 3 den.
Summa 3 R 21 gr.
Zůstává čistého statku k rozdělení 312 R 26 gr 1 den.
Dělíc tu summu na 6 dílů, přijde každému na jeho díl po
52 R 4 gr 2 ½ den.
f 387b
Václav přijal na díl svůj čtvrt vinohradu v Radostné
v 60 R.
Peněz hotových i z dukáty 13 R 12 gr 6 den.
Summa 73 R 12 gr 6 den.
Z toho sobě srazil dílu svého 52 R 4 gr 2 ½ den, zůstává dopláceti 21 R 8 ½ gr.
Jan přijal na díl svůj půl achtele vinohradu v hoře Slavatové v 30 R.
Peněz hotových i z dukáty 13 R 12 gr 6 den.
Summa 43 R 12 gr 6 den.
Zůstává se jemu dodati na doplacení dílu jeho 8 R 21 ½ gr.
Martin přijal na díl svůj půl achtele vinohradu v hoře Slavatové v 30 R.
Peněz hotových i z dukáty 13 R 12 gr 6 den.
Summa 43 R 12 gr 6 den.
Zůstává se jemu dodati na doplnění dílu jeho 8 R 21 ½ gr.
Dorotha na díl svůj přijala achtel vinohradu v Staré hoře v 30 R.
Peněz hotových i z dukáty 13 R 12 gr 6 den.
Summa 43 R 12 gr 6 den.
Zůstává se jí dodati na díl její 8 R 21 ½ gr.

Kuna na díl svůj přijala půl achtele vinohradu v hoře Slavatové v 30 R.
Peněz hotových i z dukáty 13 R 12 gr 6 den.
Summa 43 R 12 gr 6 den.
Zůstává se jí dodati k doplnění dílu jejího 8 R 21 ½ gr.
f 388a
Zuzanně zajaté od nepřítele náleží dílu jejího 52 R 4 gr
2 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie půjčeno Janovi Psíkovýmu Václavových peněz, kteréž jemu po otci jeho se dostaly 13 R 12 gr 6 den, též za jeho víno utržených peněz
20 R, učiní to[ho] 33 R 12 gr 6 den. Ty má jemu oplatiti z užitku vinného nejprve příštího. Rukojmě za to Jan Kolacia, Michal Michna S.R.S.A N.
Za obilí utržených přijato 2 R.
Od Jana Psíkového na dluh jemu půjčený přijato 4 R 25 gr
5 den.
Od Martina Psíkového na dluh jemu půjčený přijato 1 R 25 gr 5 den.
Z toho dáno Mandě Šlapačce dluhu 2 R.
Jírovi Slabýmu do Kostic dluhu zaplaceno 1 R 21 gr 3 den.
Písaři a ouřadu od spravování statku dáno z dílu Václavového 1 R.
Z dílu Zuzaniného týmž spůsobem dáno 1 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Psíka na místě Václava za užitek Václavův z vinohradu v Radostné 2 R.