Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

144 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Vodičky

f 390a

K tomu statku jsou sirotci: Mikuláš jest zajatý od nepřítele a Markyta vdaná ve Lhotě Tvarožné, Jan a Markyta macocha jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 24 v Městečku Jírovi Šklubalovýmu prodaném za
50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 R.
Na půl čtvrti vinohradu v hoře Slavkovské Markyty macochy jejich zaplaceného 60 R, placením po 5 R až se 24 R Dorotě, n[ebožtíka] Jakuba Plachého manželce, předních peněz vyplní.
Achtel vinohradu na Nové hoře s boudú, presem, kterýž sobě n[ebožtík] sám vysadil, za 80 R.
Achtel vinohradu v Radostné zaplacený za 30 R.
Summa statku 220 R.
Z toho statku zaplatiti se má na kostel lipovský 2 R.
Též na zbor lipovský 2 R.
Summa dluhův 4 R.
Markyta vdova přijala na svůj díl půl achtele vinohradu v Slavkovské hoře, což na něm vyplaceného jest 60 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 54 R, zůstává dopláceti sirotkům 6 R,
f 390b
placením po 5 R po vyplacení peněz Dorotě, manželce Jakuba Plachého.
Markyta ze Lhoty přijala na svůj díl vinohrad v Radostné hoře zaplacený za 30 R.
Zůstává se ještě dodati k doplnění dílu jejího 24 R.
Mikulášovi, sirotku od nepřítele zajatý[mu], podle poručenství otce jeho zanechává se achtel vinohradu na Nové hoře z búdú, presem v 80 R.
Z toho se srazí dílu jeho 54 R, zůstává dopláceti jiným nápadníkům 26 R.
Toho vinohradu užívati má Markyta mateř jeho, dokudž se nenavrátí.
Janové manželce Zuzanně na díl její odvedeno na gruntě 24 v Městečku Jíry Šklubalova 50 R.
Na vinohradě Mikulášovém na Nové hoře 4 R.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jíry Šklubalového za grunt 4 R.
Z toho dáno na kostel 2 R a na zbor 2 R.
Od Jíry Šklubalového přijato za statek 4 R.
Ty přijal Jíra Pejha po Zuzaně manželce své. A tak díl její vyzdvihl.