Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

145 S[irotci] n[ebožky] Doroty Lopounkové

f 393a

K tomu statku jsou nápadníci 3: Václav syn její, Markyta a Anna dcery její.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 26 v Městečku Václava Velečkového vyplacených peněz předních 64 R, placením při každých Vánocích po 4 R.
Čtvrt vinohradu v Klučové hoře zaplacená za 70 R.
Summa statku 134 R.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému po 44 R 20 gr.

Václav Velečka na díl Anny manželky své sráží sobě na gruntě svém dílu jejího 44 R 20 gr.
A tak díl její zouplna vyzdvihl.
Václav přijal na díl svůj čtvrt vinohradu v Klučové hoře v 70 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 44 R 20 gr, zůstává dopláceti Vaňkovi Spěvákovi manželu Markytinému 25 R 10 gr, placením každého roku při Vánocích po 4 R.
Rukojmě Jura Búchal, Pavel Boháč, Vala Mlynář, Jan Psíků S.R.S.A N.
Václavovi Spěvákovi dílu Markyty manželky jeho přišlo 44 R 20 gr.
f 393b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Lopúnka za vinohrad 4 R.
Ty přijal Václav Spěvák na díl Markyty ženy své.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Vácslava Lopounka za vinohrad v Klučovej 4 R.
Ty přijal Vácslav Spěvák na díl Markyty ženy své.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky jakož jest Vácslav Lopounek za vinohrad v hoře Klučovej Vácslavovi Zpěvákovi na díl Markyty manželky jeho dopláceti zůstával ještě 17 R 10 gr, takové všecky peníze týž Vácslav Zpěvák Vácslavovi Lopounkovi z lásky jest daroval a pustil.
A tak týž Vácslav Zpěvák tu nic více nemá a Vácslav Lopounek má týž vinohrad zouplna zaplacenej.
Ten statek jest na místě postaven.