Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

145 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Strejčeníka

f 395a

K tomu statku jest Martin, Pavel, Kuna, Markyta, Anna, Zuzanna, Dorotha sedmá, kteráž jest od nepřítele zajatá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Achtel vinohradu v Slavatové hoře, kterýž sobě sám neboštík vysadil, za 80 R.
Na achteli vinohradu v Slavkovskej hoře posledních peněz
54 R, placením po 4 R až se předních peněz 26 R Martinovi Kulhánkovi do Velké vyplatí.
Summa statku 134 R.
Z toho se zaplatiti má Janovi Psíkovýmu půjčených na roli
3 R.
Zůstává čistého statku k rozdělení 131 R.
To dělíc na 7 dílův, přijde každému po 18 R 21 gr 3 den.

Martin sirotek ukoupil vinohrad v Slavatové hoře v 80 R a v Slavkovské hoře též za 54 R, učiní všeho 134 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 18 R 21 gr 3 den, zůstává dopláceti 115 R 8 gr 4 den, placením takto: za Slavatovu horu po 4 R a za Slavkovskou po 4 R až se předních 26 R Martinovi Kulhánkovi do Velké zaplatí.
Ty jest od něho Martin Strejčeník za 1 b[ečku] vína skoupil a tak tu Martin Kulhánek nic míti nebude.
f 395b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgk[mistra] Jana Kolacie přijato od Martina Strejčeníkového za vinohrad v Slavatové hoře 2 R.
Ty přijal Bartoň Pešů na díl Kuny ženy své.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Martina Strejčeníka za vinoh[rad] v Slavatové hoře 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Martina Strejčeníkového za vinohrad v Slavatové hoře 4 R.
Z toho dáno Janovi Psíkovi za dluh jeho 3 R.
A Bartoňovi Pešovi na díl Kuny manželky jeho dáno 1 R.
Jakož Zuzaně náleželo dílu jejího z tohoto statku 18 R
21 gr 3 den, ta zmrhajíc se bez vuole vrchnosti své se vdala. A tak ta spravedlnost její jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Martina Strejčeníkovýho za vinohrad v Slavatové hoře 4 R.
NB. Jakož zuostávalo na dluhu za J.M. Pánem vyšlé spravedlnosti 2 R, ty sou z dluhu sraženy po Zuzaně s[irotku] zběhlým.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Martina Strejčeníkovýho za vinohrad v Slavatové hoře 3 R.
Ty sou vydány Janovi Hloupýmu na díl Anny manželky jeho.
Více vydáno Vaškovi Pejhovýmu na díl Markyty 4 R.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Martina Strejčeníka za vinohrad v Slavatové hoře 4 R.
Z toho dáno Vaškovi Pejhovi na díl Markéty 2 R.
Jakož náleželo Anně dílu jejího 18 R 21 gr 3 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlé jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena. Z níž poraženo, co na dluhu ja JM Pánem bylo 2 R, ostatek po letech jíti má. Actum ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Martina Strejčeníka za vinohrad v Slavatové hoře přijato 3 R.
Ty sou dány Janovi Hloupýmu na díl Anny manželky jeho.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Strejčeník položil za vinohrad v Slavatové hoře 3 R.
Z toho dáno Vaškovi Pejhovi na díl Markétin 1 R, k ruce Jeho [Mil]osti Pána po Zuzanně obráceno 1 R a na sirotky zanecháno 1 R.
f 396a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Martina Strejčeníka za vinohrad přijato peněz ročních 4 R.
Z toho dáno na díl Kunin Bartoňovi Pešových 1 R.
Pavlovi, který jest u Jíry Vnučka, na díl jeho 2 R.
K ruce JM Páně obráceno 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Strejčeníka za vinohrad 4 R.
Z toho dáno na díl Kunin Bartoňovi Pešových 1 R.
Pavlovi, který jest u Jíry Vnučka 2 R.
K ruce JM Páně obráceno 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Strejčeníka za vinohrad 3 R.
Z toho vzato k ruce JM Páně 2 R.
A na díl Kunin Bartoňovi Pešových 1 R.
Jakož jest ještě náleželo Pavlovi sirotku dílu jeho nedobraného (neuvedeno), ta spravedlnost jakožto po zběhlém jest k ruce Jeho Mi[l]osti Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co za JM Pánem na dluhu bylo 3 R, ostatek se po letech vyzdvihovati má.