Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

147 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Kutějky

f 400a

K tomu statku jest sirotek 1 Mikuláš, jest zajatý a Manda mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Půl achtele vinohradu v Novej hoře zaplacený za 40 R.
A mimo to náleží jim na vinohradě v Veselé hoře na Kněždubsku, což se z register horenských vyhledá.
Summa statku 40 R.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 20 R.

Manda, mateř toho sirotka, vinohrad na Nové hoře na díl svůj přijala ve 40 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 20 R, zůstává za něj sirotku dopláceti 20 R, placením při každých Vánocích po 2 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Mandy vdovy ut s[upr]a za vinohrad 2 R.
Mikuláš jest od nepřátel zajatý a matka toho všeho statku do navrácení jeho užívati a přihospodařovati má.