Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

148 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Řitky

f 401a

K tomu statku jsou sirotci 2: Zuzanna a Markyta, kteréž jsou od nepřítele zajatý a Běta mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Čtvrt achtele vinohradu v Petrušovci s půl boudú a půl presem zaplacený za 20 R.
Summa 20 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Šalomúnovi Soplivýmu Židu dluhu 8 R.
Jírovi Janošovýmu za obilí 3 R 10 gr.
Jírovi Velečkových půjčených na víno 1 R.
Summa dluhův 12 R 10 gr.
Zůstává čistého statku 7 R 20 gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 2 R 16 gr 4 ½ den.

Běta, mateř těch sirotků, ujala vinohrad v Petrušovci s půl boudú a půl presem ve 20 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 2 R 16 gr 4 ½ den, zůstává dopláceti 17 R 13 gr 2 ½ den, placením při každých Vánocích po 2 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgk[mistra] Jana Kolacie přijato od Vaňka Moštěnskýho na místě Běty ut s[upr]a ženy jeho za Petrušovec
2 R.
Ty jest přijal Šalomún Soplivý na dluh svůj.
f 401b
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Vaňka Moštěnskýho za Petrušovec 1 R.
Ten přijal Šalomún Soplivý na dluh svůj.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Vaňka Moštěnského za vinohrad 2 R.
Přijal je Šalomoun Soplivý na dluh.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato za vinohrad od Vaňka Moštěnskýho 2 R.
Ty sou dány Šalomounovi Židu Soplivýmu na dluh jeho.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato za vinohrad od Vaňka Moštěnskýho [v] Petrušovci 2 R.
Z toho dáno Šalomounovi Soplivýmu ostatní 1 R.
Jírovi Veličkovi též ostatní 1 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato za vinoh[rad] od Vaňka Moštěnskýho v Petrušovcích 1 R.
Ten jest dán na dluh Jírovi Janušovému za dluh.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Vaňka Moštěnskýho za vinohrad v Petrušovci přijato 2 R.
Ty sou dány Jírovi Janošovému na dluh jeho.

Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Vaňka Moštěnskýho za vinoh[rad] v Petrušovcích přijato 10 gr.
Ty jsou vydány Jírovi Janošovi na dluh jeho. A tak je[mu] doplaceno.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Vaňka Moštěnskýho za vinohrad v Petrušovcích 1 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Vaňka Moštěnského za vinohrad v Petrušovcích přijato 2 R.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Vaňka Moštěnskýho za vinoh[rad] v Petrušovcích přijato 1 R.