Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

149 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Černých

f 402a

K tomu statku jsou sirotci tito: Jíra, Běta, Kateřina, Dorota a Markyta, ty dvě jsou od nepřítele zajaté.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na achteli vinohradu v Radostné hoře prodaném Vaňkovi Moštěnskýmu za 30 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 2 R. Rukojmě Jíra Velečka, Václav Mašáňových S.R.S.A N.
Summa statku 30 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Šalomounovi Soplivýmu Židu 4 R.
Jírovi Pejhovýmu, což jsouce rukojmě Šalomúnovi Soplivýmu Židu dáti své musel 6 R.
Summa dluhův 10 R.
Zůstává čistého statku mimo doplacení dluhu 20 R.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému po 4 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Vaňka Moštěnského za víno 2 R.
Ty 2 R přijal Jíra Pejha na dluh svůj.
NB. Po rozdílu statku našlo se dluhu Jírovi Pejhovi mimo těch 6 R svrchu psaných ještě 18 R, kteréž jsouc rukojmě Židom do Strážnice, peníze své dáti musil, což v summě učiní 24 R. Takové peníze jsou Jírovi Pejhovi na vinohradě Vaňka Moštěnského v Radostné ukázány, aby je sám sobě vyzdvihoval. Act[um] letha 1608.
f 402b
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Vaňka Moštěnského za vinohrad lonské a letoší 2 R.
Přijal je Jíra Pejha na dluh svůj.
Jakož na tomto vinohradě náleželo Jírovi Pejhovi za dluh jemu povinný 22 R dopláceti, za takový dluh Vaněk Moštěnský odvedl a ukázal na vinohradě svém na Nové hoře Jírovi Pejhovi takových 22 R. A tak tu Jíra Pejha nic nemá a Vaňkovi Moštěnskýmu se za vinohrad v Radostné hoře za pokládání peněz vypisují.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky jakož Šalomounovi Soplivýmu Židu z statku tohoto dluhu zaplatiti se mělo 4 R, takový 4 R jest Vaňkovi Moštěnskýmu za 2 R prodal, kteréž se témuž Vaňkovi na zaplacení vinohradu vypisují.
A tak týž Vaněk Moštěnský týž vinohrad zouplna zaplacenej má.