Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

150 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Novákových

f 403a

K tomu statku jest sirotek 1 Jan.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Petrušovci Martina Hudce z Velké Vrbky zaplaceného 28 R, placením při každých Vánocích po 2 R.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purgkmistra Michala Michny přijato závdanku za vinohrad 2 R 5 gr.
Též přijato od Kateřiny Hudcové vejrunkových peněz za vinohrad 1 R.
Ten 1 R Jírovi Těšínskýmu za dluh neb[ožtíka] dán j[es]t.
Šalomúnovi Soplivýmu dáno dluhu 2 R 5 gr.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Kateřiny Hudcové z Vrbky za vinohrad 2 R.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Kateřiny Hudcové za Petrušovec 1 R.
f 403b
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Kateřiny Hudcové za vinohrad v Petrušovcích 2 R.
Letha 1612 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jury Hudcového na místě Kateřiny mateře své za vinohrad 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Hudcového za vinohrad v Petrušovci za rok lonský přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jíry Hudcového za vinoh[rad] v Petrušovcích za rok 1614 přijato 2 R.
Letha 1615 ut s[upr]a od Jíry Hudcového za vinoh[rad] v Petrušovcích přijato 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Hudcového za vinohrad v Petrušovcích přijato 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Hudcového za vinohrad v Petrušovcích přijato peněz 2 R.
Ty sou vydané Janovi na díl jeho.