Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

152 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Velečky

f 407a

K tomu statku jest sirotek jeden Jíra.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Achtel vinoh[radu] v Radostné zaplacený, kterýž jest prodán Pavlovi Volfovi za summu 50 R, závdanku dáti má 2 R a platiti od letha 1609 podle ourody po 3 R. Rukojmě Matěj Lukšů, Mikuláš Ruflů SRSAN.
Vína mimo zaplacení dluhu 1 ½ vědra za 4 R, prodáno Jírovi Velečkovi.
Summa statku 54 R.
Z toho se dluhu zaplatiti má Václavovi Lopúnkovi 5 R.
Zuostává čistého statku mimo dluhy 49 R.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Volfa závdanku za vinoh[rad] 2 R.
Od Jíry Velečky za víno na dluh přijato 2 R.
Z toho dáno písaři od rozdílu statku 4 gr.
Václavovi Lopúnkovi na dluh 3 R 26 gr.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Pavla Bolfa za vinohrad v Radostné 2 R.
Z toho dáno Václavovi Lopúnkovi ostatek dluhu 1 R 4 gr.
A Bartošovi písaři od rozdílu statku dáno podruhé 12 gr.
f 407b
Bartoň Jurečků syn ujal vinohrad těchto sirotků v Radostné hoře, který byl koupil Volf, aby za něj těmto sirotkům doplatil summy 46 R, placením od letha 1611 po 2 R. Rukojmě za to Jan Petrlků, Adam Zimák S.R.S.N.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato za vinohrad v Radostnej hoře od Bartoně Jurečkovýho 2 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato za vinohrad v Radostnej hoře od Bartoně Jurečkovýho 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato za vinohrad v Radostnej od Bartoně Jurečkovýho 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Bartoně Jurečkového za vinohrad v Radostné hoře přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Bartoně Jurečkového za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato 2 R.
NB. Našlo se při statku Martina Velečky, že Václav, otec tohoto sirotka, ještě dílu svého nedobral 8 R 25 gr. Ty se z toho statku Martina Velečky sem do tohoto statku přijíti mají.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Bartoně Juračkového za vinohrad v hoře Radostné přijato 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Bartoně Juračkového za vinohrad v hoře Radostné přijato 2 R.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Bartoně Juračkového za vinohrad v Radostné 2 R.
Ty 2 R jsou vydané Jírovi.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jíry Vnučka přijato od Bartoně Juračkového za vinoh[rad] v Radostné 2 R.