Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

153 S[irotci] n[ebožtíka] Duchka Osoby

f 409a

Jest jeden sirotek, kterémuž se mena neví, zajatý od nepřítele i z Dorotú mateří jeho.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Půl achtele vinohradu na Nové hoře, kterýž j[es]t prodán Janovi Mlčkovi za sumu 40 R, závdanku dáti má 2 R a platiti od letha 1609 po 2 R. Rukojmě Jan Psíků, Vaněk Spěváků SRSAN.
Půl achtele vinohradu na Kněždubsku v Veselé hoře zaplacený, doptati se, zač j[es]t prodán. Jest prodán za sumu 50 R, placením od leta 1606 po 2 R.
Summa statku 90 R.
Dělíc tu summu na dva díly, přijde na každý díl po 45 R.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Mlčka závdanku za vinohrad 2 R.
Z toho dáno písaři od spravování statku 4 gr.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jana Mlčka za vinohrad v Nové hoře 2 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jana Mlčka za vinohrad v Nové hoře 2 R.
f 409b
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Mlčka za vinohrad 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky Od Markyty, vdovy po neb[ožtíku] Janovi Mlčkovi, za Novou horu přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Mlček na místě Jana Mlčka položil za vinoh[rad] v Nové hoře 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Martin Mlček na místě Jana Mlčka položil za vinohrad 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Martina Mlčky za vinohrad v Nové hoře 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Mlčky za vinohrad v Nové hoře 2 R.
Letha 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Mlčky jinak Durnového za vinoh[rad] v Nové hoře 2 R.