Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

155 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šlapáka

f 413a

K tomu statku jsou sirotci 2: Anna vdaná, Zuzanna a Manda mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 55 na Závodí náleží jim spravedlnosti na posledních penězích 27 R 15 gr, placením po 2 R až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Miškového vyplatí.
Půl achtele vinohradu na Nové hoře zaplacený za 40 R.
Achtel vinohradu v Radostné zaplacený za 30 R.
Summa statku 97 R 15 gr.
Nenachází se na gruntě jednom zaplaceného 25 R 15 gr, to se má napraviti.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Do Bučovic Markytě Kuby Vnučkova 3 R.
Vaňkovi Spěvákovi 2 R.
Na Tatary zbírky, co vypůjčeno bylo 1 R.
Summa 9 R.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 88 R.
To dělíc na 3 díly, přijde na každého po 29 R 10 gr.

Manda mateř přijala na díl svuoj vinohrad na Nové hoře a achtel v Radostné v 70 R.
Peněz hotových závdanku za gr[unt] položených 2 R 15 gr.
Summa 72 R 15 gr.
Z toho sobě porazila dílu svého 29 R 10 gr.
A tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu 43 R 5 gr, placením od letha 1610 po 2 R.
f 413b
Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Mandy mateře za vinoh[rad] 9 R.
Ty sou vydány na dluhy napřed psané.
Letha 1613 jakož náleželo Annce dílu jejího 29 R 10 gr, na to jí odvedla Manda mateř její vinohrad v Radostné hoře v summě 35 R. A tak táž Anna povinna jest za týž vinohrad mimo sražení dílu svého doplatiti 6 R placením po 2 R.
Od Pavla Rohanového na místě Anny přijato za vinohrad 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Rohanového za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Pavla Rohanového za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato posledních peněz 2 R.
Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Od Jíry Žeravského, což za grunt, na kterým Jura Polášek jest, vyložených peněz bylo a ten Jíra Žeravský je přijímal a nenáležely jemu, zase navrátil, přijato 4 R 15 gr.
Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.

Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka položil Jura Polášek za grunt za rok 1616 a za rok 1617 2 R, učiní 3 R.
Ty 3 R sou vydány Zuzanně na díl její do Sudoměřic.
Jakož jest zůstávalo spravedlnosti vyšlé za JM Pánem 4 R, za to jest dáno Zuzanně obilí.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka položil Jura Polášek za grunt peněz ročních 1 R.
Ten jest vydán Zuzanně na díl její.